Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.17 (csb)

  • Skandalicznô wëpòwiesc pòmòrsczégò wòjewòdë ò kaszëbsczi separatiznie pòtka sã z òdpòwiescą wszëtczich strzodowiszczów.
  • Je nowô pòzycjô ze serie Kaszëbskô Bibloteka – pòwiesc Józefa Cenôwë „Môrcën i jegò czasë”.
  • W Gdinie przë Mùzeùm Emigracje stanãła makéta znónégò òkrãtu m/s Batory.

  CZWIÔRTK 16 smùtana

  • Pòmòrsczi Wòjewòda Dariusz Drelich òb czas fejrowaniô Dnia Samòstójnotë w swòji wëpòwiescë – òbrazlëwie sã wëpòwiedzôł ò, jak gôdôł “nôleżnikach etniczny miészëznë i regionalistach”, a samòrządë ùznôł za zôczątk separatiznë.

  Pòdsztrichiwôł, że mieszkańcowie Pòmòrzégò kòrzëstają z dobrów państwa i temù mają bëc mù lojalny, co mòże sugerowac, że z naszą lojalnoscą nié wszëtkò je w pòrządkù. Ò tim, jak na tã skandaliczną wëpòwiesc òdpòwiedzałë kaszëbsczé strzodowiszcza rzecze Adóm Hébel.

  • Ksążkã Józefa Cenôwë „Môrcën i jegò czasë” napisóną pò pòlskù wëdało wejrowsczé mùżeùm–  przë wespółrobòce z Wëdôwizną KPZ.

  To dzesątô pòzycjô ze serie Bibloteka Kaszëbskô. Wielewątkòwô pòwiesc przenôszô naju w swiat wsë na Nordze w przełomienim 19 i 20 stalata. Òna je wëdónô 40 lat pò ji napisanim. To je téż szesnôstô pòzycjô jakô sã pòkôza latos z logo Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi. Dopiérze sã pòkôzałë m. jin.
  Do tej pory ukazały się m.in. „Jan Trepczyk. Pieśni kaszubskie na 2, 3 i 4 głosy a cappella”, ,,Òd ,,Skôrbu’’ do ,,Stegnë’’. 150 lat czasopiśmiennictwa kaszubskiego’’ czë ,, Zymk 10. Zéńdzenié młodych ùtwórców kaszëbsczich’’. Na lësce to dô téż platczi – karna Fucus „Tak to je” i Paùla Ruszkòwsczégò „Kamiszczi. Wiérztë na jazz-fòlkòwò”.

  • W Gdinie przë Mùzeùm Emigracje stana makéta m/s Batory – mòże dosłowno dotknąc historiei òbôczëc jak wëzdrzôł ten znóny òkrãt.

  Makéta je z brąksu w skalë 1:50. To za niã przëszło 95 tës zł. Dzãka wespiarcémù gardu Gdinie i dobrzińców mają jã ùdëtkòwioné môlowé klubë midzënôrodny òrganizacje Rotary – w òbrëmienim projechtu „Pomóżmy Zobaczyć Świat Rękoma”. M/s Batory òd 1936 rokù do wëbùchù II Swiatowi Wòjnë przewiózł tësące emigrańtów. Òb czas wòjnë dostôł przezwëstkò „Lucky Ship”. Wiózł colemało żôłnérzów, le nôbarżi wsławił sã przewiezenim wnet pół tësąca dzecy z Anglie do Aùstralie, a téż wawelsczich skôrbów i rezerwów złota Bankù Anglie do Kanadë. W Gdinie makéra Batorégò to mdze ju drëgô w gardze – na Pòmòrsczim Strądze stoji ju miniatura ORP Łiskawica. W òbrëmienim projechtu „Pomóżmy Zobaczyć Świat Rękoma” Rotary mô ju téż pòstawioné 4 taczé makétë we Gduńskù: mariacczégò kòscoła, przédny radnicë, żurawia i sztaturë pòległëch stoczniowców.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  PlayPlay
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑