Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 listopada, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.11.23 (csb)

  • W gòdnikù mdze pòsobny nabór wniosków òd bgùrów, jaczi mielë stratë pò żëwiołowëch klãskach.
  • Wejrowsczi Titanowie wespiarti przez gard.
  • W Kartuzach òni przëjimają zapisë na Miklôszkòwi Biég Zdrowiô.

  CZWIÔRTK, 23 smùtana

  • W gòdnikù to dô pòsobny nabór wniosków òd gòspòdarzów szkòdowónëch w żëwiołowëch klãskach – na òdtwòrzenié znikwionëch składników gbùrstwa.

  To mdze ju czwiôrti òd séwnika latoségò rokù nabór ò wespiarcé jinwesticje w òdtwòrziwanié gbùrsczich gruńtów i wrôcanié pòtencjalu gbùrsczi produkcje. Termin mô ògłoszoné Agencjô Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë. Ò dëtkòwą pòmòc mògą sã ùbiégac gbùrsczi prouceńtowie szkòdowóny w zélnikòwi chaje, le téż jeżlë mielë stratë przez zymkòwé przëmrozczi, sëszã, czë gromówkã. To mùszi miec protokół z rechùnkù stratów, jaczé mùszą bëc wikszé jak 30% strzédny roczny produkcje w gbùrstwie. Pieńdze są na òdtwòrzenié znikwionëch elemeńtów gòspòdarczi – o je na przëmiôrt na kùpienié nowi maszinë w plac ùszkòdzony, abò òdtwòrzenié wielelatny platacje. Wniosczi to mdze mógł składac w ARiMRze òd 7 do 29 gòdnika.

  • Wejrowsczi Titanowie achtniony za zwënédżi – gardowi samòrząd dôł 15 tës. zł. na wespiarcé klubù.

  Dëtczi rãczny balarze dadzą na nowi sprzãt. Òb czas spisywaniô ùgôdënkù z przedstôwcama klubù prezydeńt Wejrowa pòdsztrrichiwôł że slédny efektë Titanów zasłëgiwają na ùwôżanié. – Òd sztërzëch kòlejków nicht jich nie pòkònôł – przëbôcziwô Krësztof Hildebrańt. Za ùdëtkòwienié spòrtowcowie kùpią nowé bale. – Òne są chùtkò zbrëkòwóné, a dosc wiele za nowé przińdze – gôdô wiceprzédnik klubù Róbert Wicóń. Slédną zwënégã Titanowie z Wejrowa mielë fejrowóné pôrã dniów nazôd pò dobëcym w meczu z MKS Brodnica, zôs w nôblëższą niedzelã sã zmierzą z niepòkònónym donëchczas lidérą 2-dżi lidżi, karnã SMS Gduńsk.

  • W Kartuzach òni przëjimają zôpisë – na Miklôszkòwi Biég Zdrowiô.

  Rozegracjô mdze w pòłowie gòdnika. Òrganizatorowie rechùją, że latos na sztarce przédnégò biégù stanie tësąc biégaczów.Wòlny je jesz trzecy dzél placów. Sédmëkilométrowi szpùr mdze szedł sztrasama Kartuz. Ùczãstnicë dostną miklôszôwé mùce, dzãka temù gard zaleje wała czerwònëch swiãtëch – gôdô òrgnaizatór Karól Nowakòwsczi. Zôpisë na biég dlô dzecy są ju zamkłé, zgłosëło sã dosc chãtnëch. Na przédny Miklôszkòwi Biég Zdrowiô w Kartuzach to sã mòże zgłosëc przez stronã www.elektronicznezapisy.pl.

  • Serwis më kùńczimë rôczbą do Pùcka – na promòcjã nônowszi ksążczi Aleksandrë i Dariusza Majkòwsczich – „Werónka nad mòrzã”.

  Òna mdze 24 smùtana dëcht w pôłnié w Mùzeùm Pùcczi Zemie. „Werónka nad mòrzã” to dëbeltjãzëkòwô pòlskò-kaszëbskô òpòwiedniô ò môłim dzéwczëcu, jaczé pierszi rôz jedze na ferie bez starszich. Werónka rëgnãła do swòjégò półbrata Jónka, jaczi mieszkô w Pùckù. Dzecë wëcmanim òdkriwają widzałosc Nordë, òdwiedzywają m. jin. Rewã, Jastarniã, Żarnówc, Rozewié. Môłô rézowniczka szukô za skôrbã, jaczi mô ùkrëté pirata z Bôłtu. Pòznôwô téż czekawé historie zrzeszoné z nordą, jak np. legeńdã ò herbie Pùcka. Całownota je napisónô jãzëkã przistãpnym dlô dzecy, a dwajãzëkòwòsc ddokazu pòzwòliwô zrozmiec zamkłosc tima co kaszëbsczégò nie znają. W ksążce je téż skòpicą farwnëch òbrôzków. Promòcjô „Werónczi nad mòrzã” mdze 24 smùtana ò 12:00 w Mieszczańsczi Kamienicë – sedzbie Mùzeùm Pùcczi Zemie.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  PlayPlay
  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑