Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 4 grudnia, 2017 | przez Dominik Lewicki

  0

  Klëka 2017.12.04 (csb)

  • „Wrôcô grozba likwidacje wiejsczich szkòłów na Kaszëbach” – taksëje K-PZ w sprawie zmianów w ùdëtkòwienim ùczbë kaszëbsczégò jãzëka
  • Rówizna recytatorów nôlepszô òd wiele lat – w Sławòszënie w gminie Kròkòwò na kònkùrsu „Bë nie zabëc mòwë starków”
  • Witro we wejrowsczim mùżeùm Édmùd Szczesôk mdze fejrowôł jubileùsz 50-lecô ùtwórczi robòtë

   

  Likwidacjô wiejsczich szkòłów na Kaszëbach to mòże bëc kònsekwencjô zmianów w przëznôwanim òbswiatowi subwencje na kaszëbsczi jãzëk – cwierdzą samòrządarze i nôleżnicë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Mielë ò tim debatowóné w sobòtã w Bòrkòwie kòle Żukòwa. Òni skritikòwelë bédënk Minysterstwa Nôrodny Edukacje, jaczé ò wicy jak 10% òbniżiwają subwencjã dlô gminów, w jaczich kaszëbsczi jãzëk je ùczony jakno przedmiot dlô chãtnëch. Z ti przëczënë do kaszëbsczich samòrządów przińdze ò wnet 13 mln zł mni òbswiatowi subwencje. – To zagrozy nôbarżi môłim wiejsczim szkòłóm, jaczé są z ti subwencje ùtrzëmiwóné – pòdsztrichiwôł przédnik K-PZ Édmùńd Witbrot.
  Donëchczas gminë na Kaszëbach ze subwencje na kaszëbsczi jãzëk dostôwałë 125 mln na rok. Wësoczé subwencje trôfiałë tam, dze òni ògreńcziwelë lëczbã ùczniaków na kaszëbsczim do pasownëch progów i wôgów. Chòc téma nie bëła òbgadiwónô w Bòrkòwie, ò pòzdrzatk samòrządarzów w ti sprawie spitała Ana Cupa-Dzemińskô.
  W Bòrkòwie samòrządarze i nôleżnicë K-PZ pòstulowelë ò ùchòwanié donëchczasnëch reglów fąkcjonowaniô ùczbë kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach. Do pisaniô peticje w ti sprawie zachãcywają radzëznë gminów i krézów, stowôrë i szkólnëch kaszëbsczégò jãzëka.

  Snôżą kaszëbizną bëlôcczégò zortu sã pòpiselë recytatorowie w kònkùrsu „Bë nie zabëc mòwë starków” miona Jana Drzéżdżóna. 25-tô edicjô bëła w Sławòszënie w gminie Krokòwò. Na rôczbã Mùzeùm Pùcczi Zemie òdpòwiedzało 40 ùczniaków spòdlëcznëch szkòłów i gimnazjów z pùcczégò krézu. Mielë prezeńtowóné wëbróny wëjimk ùwórstwa Jana Drzéżdżóna i gwôsny dokôz, króloowałë òpòwiednie ò zwëkach, brawãdowëch pòstacjach i familijné historie. Rówizna bëła baro wësokôw – òceniwô prowadny jury Róman Drżéżdżón.
  Pòdsztrichiwô direchtór Mùzeùm Pùcczi Zemie Mirosłôw Kùklik. W kategòrie klasów 0-3 i 4-6 nôlepszé bëłë mieszkónczi Swôrzewa: Agata Bòszke i Agata Lésnawa. Strzód gimnazjalëstów nôlepi wëpadła Dorota Gappa ze Starzëna, a w kategòrie méstra Katarzëna Rambiért z Pùcka.

   

  Wëdanim drëdżégò tomù Kaszëbsczi Òdiseje Édmùńd Szczesôk ùtczi jubileùsz 50-lecô ùtwórczi robòtë. To je znóny gazétnik i pùblicysta to je aùtór wiele artiklów i ksążków ò Kaszëbach, witro jegò benefis we wejrowsczim mùzeùm. Nônowszi dokôz Szczesôka mô titel „Drogą do nieba. Szlachama Remùsa. Môłô kaszëbskô òdiseja”. Zabiérô naju w rézã z Kòscérznë do Wejrowa, szpùrã jaczi Remùs- bòhatéra pòwiescë Aleksandra Majkòwsczégò – mô przeszłé. Jintrigùjącéplace i pòstacje westrzédnëch Kaszëb aùtór kònfrońtëje z òpisama z Żëcégò i przigòdów Remùsa. Wëdanim drëdżégò tomù Kaszëbsczi Òdiseje sã zajãło Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi i Wëdôwizna Región. Ji promòcjô mdze witro we Wejrowie – rôczi wespółwëdôwôcz Jarosłôw Élwart.
  Promòcjô ksążczi razã z benefisã Édmùńda Szczesôka mdze witro we wejrowsczim mùzeùm. Zacznie sã ò 6:00.

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Komenatrze wyłączone.

  Back to Top ↑