Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.13 (csb)

  • Naszińcowie latos bùten pòdium na wòjewódzczim finale Òlimpiadë Młodëch Gbùrsczich Produceńtów.
  • W Kartuzach ju drëdżi rôz mdze zòrganizowónô gardowô wilëjô, rôczony mògą sã czëc mieszkańcowie całégò krézu.
  • Òb zëmã chcemë òsoblëwie pamiãtac ò mądri pòmòcë bezdomnym – przëbôcziwô MOPS w Gdinie.

  STRZODA, 13 gòdnika

  • Kaszëbi latos bùten pòdium na wòjewódzczim finale – Òlimpiadë Młodëch Gbùrsczich Produceńtów.

  Dobiwcą je mieszkańc Kòzmina w stôrogardzczim krézu. We finałowi szóstce to dało równak naszich gbùrów z Płãsna w chònicczim krézu i Swôrzewa w pùcczim krézu. Òb czas kònkùrsu ùczãstnicë mùszelë sã zmierzëc z pëtaniama ò technologiã roscënowi i zwierzãcy produkcje, ekònomiczi gbùrzeniô i pòdjimnoscë na wiejsczich terenach. Pò napisanim testu, szóstka nôlepszich ùczãstników òdpòwiôdała gãbno na pëtania kònkùrsowi kòmisje. Nôlepszą wiedzą sã pòpisôł Pioter Pelplińsczi z Kòzmina. Z ùczãstnikama òlimpiadë gôda Ana Cupa-Dzemińskô. Finaliscë kònkùrsu mdą reprezeńtowelë naszé wòjewództwò w krajewëch eliminacjach, jaczé mdą w strëmiannikù na drëdżi rok w Kelcach.

  • W Kartuzach ju drëdżi rôz je òrganizowónô – gardowô wilëjô.

  Jistno jak łoni rôczony mògą sã czëc mieszkańcowie całégò krézu. To dô pòspólné spiéwanié kòlãdów, dzelenié sã òpłôtkã, symbòliczny môltëch i wëstãpë na binie. W ùszłim rokù przëszło malo lëdzy, më mómë nôdzejã, że latos mdze jinaczi – gôdô Aleksandra Kùczkòwskô z kartësczégò starostwa. Wilëjô to je jinicjatiwa Radzëznë Bùtenrządowëch Òrganizacjów Kartësczégò Krézu, jakô mdze òrganizowónô wëcmanim z Gminą Kartuzë. Zôczątk w nôblëższą sobòtã na kartësczim rinkù ò 4:00 pò pôłnim.

  • Realizëjący programã rejintegracje bezdomnëch Gardowi Òstrzódk Spòlëznowi Pòmòcë w Gdinie – przëbôcziwô, że kòżdi z naju bë miôł pòmòc bezdomnym.

  W naji pòrénkòwi aùdicje rzecznik MOPSu Cézari Hòrewicz òpisywôł, z jaczima lëdzama mô do ùczinkù w swòji robòce òstrzódk pòmòcë i co zrobic, cobë pòmòc lëdzóm bez dakù nad głową wëdwignąc sã z biédë. Tak pò prôwdze nie jidze jich klasyfikòwac – kòżdi człowiek to je jinô historiô. Nie je téż prôwdą, że wszëtcë bezdomny w biédã wpedlë przez nôłóg, chòc to je wôżny czinnik. Niezanôleżno òd tegò, kim je brëkujący pòmòcë człowiek, më bë mielë mù pòmòc, le chcemë pòmagac mądrze – apelëje Hòrewicz. Jeżlë wiémë ò placu spaniô kògòs bùten tej nôlepi dac wiadło Gardowi Strażë, mòżemë téż zazwònic na alarmòwi numer 112. MOPS zagwësniwô, że môlów do spaniô w placówkach z jaczima wespółrobi nie zafelëje. Równoczasno prowadzonô je programa rejintegracje, w efekce jaczi lëdze są w sztãdze z ùdëtkòwienim MOPSu pachtowac mieszkanié na wòlnym rinkù i sã ùsamòdzelniwac. Rozmòwã z najim gòscã to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑