Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 lutego, 2018 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Klëka 2018.02.16 (csb)

  • W Bëtowie pòwstôwô pierszi w historii gardu letkòatletny sztadion. Robòtë są ju na pòłowie.
  • 4 tësące 300 złotëch bëło przekôzóné na dzecny jintegracjowi klub TAO we Wejrowie – na final akcji „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm”.
  • W Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë pòkôżą we strzodã prowadnik pò Gdini – to je efekt òdemkłëch wëkładów i szpacérów w gardze.

  PIĄTK, 16 gromicznika

  • W Bëtowie pòwstôwô pierszi w historii gardu – letkòatletny sztadion.

  Robòtë są ju na pòłowie a òdemkniãcé planowóné je w zélnikù. Wôrt wnetka 8 mëlionów złotëch jinwestëcjô je ùdëtkòwionô przez bëtowsczi kréz i Minysterstwò Spòrtu. W ji òbrëmienim pòwstôwô fùlwëmiarowé treningòwé bòjiszcze, letkòatletnô biegòwnica, linie do szmërganiô lancą i kùlą, skòcznice w górã a w długą, ë téż jiné letkòatletné ùszëkòwania. Sztadion zlokalizowóny je kòl szaséj Brzozowi, na drãdżim, mòkrim gruńce. – Przërechtowanié terenu bëło nôcãższim dzélã robòtów – gôdô bùrméster, Richard Sylka. Jinwestëcjô bãdze miała cësk na rozwij letczi atleticzi w òbéńdze – dodôwô bùrméster Bëtowa. Razã z bùdownią sztadionu mdze ùprawionô hòtelowô jinfrasztruktura dlô spòrtowców przë szaséj Mickewicza. Nowi òbiekt mô bëc treningòwą bazą dlô wszëtczich spòrtowëch discëplinów.

  • Pùckô drogówka mô płatniczé terminale – mòże terô zapłacëc mandat zarô na placu drogòwi kòńtrolë.

  Sygnie miec kòl se wôżną płatniczą kôrtã abò zwënégòwac sistemã BLIK. Terminale mają ùletczëc sprawienié fòrmalnosców szoféróm, jaczim zdarzi sã drogòwô przësprawa. To rozrzeszenié mdze téż wigódné dlô lëdzy z cëzëch krajów, jaczi donënczas bëlë zmùszony płacëc mandatë gòtówką. Chcemë pamiãtac równak, że wëbiér płatnoscë mdze zanôlégôł òd chwëconégò przez szańdarów człowieka. Szoféra mòże, ale ni muszi płacëc kôrtą – ò czim bãdą do wiédze dawac szańdarowie.

  • 4 tësące 300 złotëch dosta wejrowskô Fundacjô Wspieraniô „Razã za sukcesã” – na final akcji „Super Pùrcle pòmôgają dzecóm” i òd dobrzińców.

  Òd szesc lat Cëczerniô Wenta przekazywô dzél zôróbkù z Tłëstégò Czwiôrtkù na dzejania dlô nômłodszëch mieszkeńców gardu. Latos ùzebrało sã 3,5 tësąca złotëch, pòsobné 800 złotëch delë dobrzińcowie. Wspiarcé trafieło do dzecnégò jintegracjowégò klubù TAO. Zajimniãca mdą sã òdbiwałë w kòżdi czwiôrtk – zapòwiôdałë na naszi antenie Jizabela Minga i Jiwòna Mòstowskô. Pòdsztrichiwała Élżbiéta Wenta. Dzecny jintegracjowi klub TAO régnął w Warkòwniach Zajãcowi Terapii we Wejrowie, a niemieniony je dlô dzecy starszëch jak 6 lat, co mają cédel ò niefùlsprawnoscë. Szlachùje òn za dzejającym ju w WTZ klubie młodzëznë. Òba bãdą ôpen w czwiôrtkòwé pòpôłnia.

  • W Kaszëbsczim Fòrum Kùlturë w nôblëższą strzodã – bãdze promòcjô prowadnika pò Gdini.

  Pùblikacjô je efektã rëchtowónëch przez nã jinstitucjã òdemkłëch wëkładów i szpacérów. Òdbiwałë sã òne w òbrëmienim projektu „Kaszëbskô Gdiniô” w latach 2016-2017. „Gdynia. Przewodnik” mô w swòji zamkłoscë spòdlową wiédzã ò „gardze z mòrza i sniców” – pòkazywô pòsobné dzélnice, jejich dzeje, a téż atrakcje i krôjmalënkòwé czekawòstczi. Do grëpë òpisywô wicy jak 150 òbiektów. Aùtorama ksążczi są gdinianie: krôjznajôrz i aùtor wnet 40 prowadników pò Pòmòrzim Jarosłôw Éllwart, archeòlóg Danuta Król i historik dr Tomôsz Rembalsczi. Prowadnik ùkôzôł sã dzãka wespółrobòce Wëdowiznë Region, Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë, a téż gdińsczégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Pòkôzk ksążczi mdze 21 gromicznika ò 5:30 pò pôłnim – w sedzbie Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë kòl aléj Marszôłka Piłsudzczégò 18.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑