Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 14 marca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.03.14 (csb)

  • W Pòlsce Korwina je plac na miészëznë – zadeklarowôł kòntrowersjowi pòlitik na naji antenie.
  • W sobòtã pòbiegną dlô nôrodu – na trzecym Biégù Jednotë Kaszëbów.
  • Ùrząd Gminë w Kartuzach òrganizëje wëjôzd na Dzéń Jednotë Kaszëbów w Gminie Kòsôkòwò.

  STRZODA, 14 strëmiannika

  • Pòlitik znóny z wëpòwiesców ò różnicach midzë białkama a chłopama i wróg socjalëznë – Janusz Korwin-Mikke béł najim gòscã w aùdicje Na Widnikù Kaszëbë.

  Mùszôł òdpòwiedzec na pëtania, jak sã zapatriwô na kluczowé sprawë dlô Kaszëbów – rolã samòrządów i traktowanié miészëznów. Znóny z prawiznowégò pòzdrzatkù ùszłi eùropòsélc scwierdzył, że nôród to co jinégò jak państwò i jak Kaszëbi, czë Szlązacë sã nie czëją Pòlôchama to nic nie stoji na przeszkòdze, cobë żëlë wedle swòjëch wôrtnotów w Pòlsczim Państwie. Deklaracjô zaskakiwô zdrzącë na czãsté łączbë pòlitika z nacjonalistnyma strzodowiszczama. Janusz Korwin-Mikke rzekł na naji antenie, że je téż za zwikszenim rolë samòrządów. Rozmòwã z Januszã Korwinã-Mikke to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  • III Biég Jednotë Kaszëbów to leżnosc do aktiwnégò pòkôzaniô bùchë – ze swòji nôrodnoscë.

  Do tegò zachãcywô Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu we Wiôldżi Wsë, dze òrganizowóné je spòrtowé fejrowanié swiãta Jednotë. Na dzysô wiémë, że w sobòtã na sztarce stawi sã 298 miónkarzów. Jinternetowé zôpisë sã skùńczëłë w ùszłim tidzeniu, le ti, co chcą wësztartowac w biégù bądą mielë leżnosc dopisac sã na lëstã w piątk òd 4 pò pôłnim do 8 wieczór do terenowégò bióra Ceńtrum Spòrtu przë sztrase Towarowi i przed sztartã. Jak wiedno naji spòrtowcowie òbleką sã w ruchna z nôrodnyma symbòlama, le na Biégù wiedno je téż skòpicą biegaczów z bùtna Kaszëb – zapòwiôdôł na naji antenie Janusz Nowicczi z Ceńtrum Kùlturë, Promòcje i Spòrtu. Sztart Biégù je ò 11:30 spòd Radnicë we Wiôldżi Wsë. Òrganizatorowie rôczą do biéganiô, a téż dopingòwaniô. Tradicjowò mdze mógł wëbrac distansë 5 i 10 km, pierszi szpùr mòżna téż przeńc z czijkama, a dzecë zmierzą sã na distansu 1238 métrów – szpùrze jaczi symbòliczno narzesziwô do datë pòjawieniô sã Kaszëbów w pisóny historie w bùlë papieża Grégòra IX z 19 strëmiannika 1238 rokù.

  • Ùrząd Gminë w Kartuzach òrganizëje wëjôzd na Dzéń Jednotë Kaszëbów – jaczi mdze w niedzelã w Kòsôkòwie. Wëjôzd je planowóny ò 8:30 spòd bùdinkù ùrzãdu.

  Zgłoszenia przëjimô Wëdzél Promòcje i Wespółrobòtë z Bùtenrządowima Òrganizacjama pò numrã 58 694 52 18 abò mejlową adresą kultura@poczta.kartuzy.pl. Më so nie wëòbrôżómë cobë na ti rozegracje zafelało najëch mieszkańców, temù gòrąco rôczimë do zgłosziwaniô sã, to dô jesz wòlné place – gôdô gazétny rzecznik kartësczégò ùrzãdu Pioter Smòlińsczi. Kòsôkòwsczé fejrowanié Dnia Jednotë Kaszëbów sã zacznie ò 9.45 mszą w kòscele sw. Antona w Kòsôkòwie. Pò mszë mają zaplanowóné przemarsz do Edukacjowò-Spòrtowégò Ceńtrum, dze to mdze òficjalno fejrowóné. Finał rozegracje, to je próba bicô rekòrdu w równoczasny grze na akòrdionie mdze ò 3:30. Łoni w Chmielnie zagrało razã 351 mùzykańtów, równak rekòrd mô Bòjano, dze dwa lata nazôd zagrało jaż 372 akòrdionystów.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑