Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 19 czerwca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.06.19 (csb)

  • Pùcczi kréz pòmôgô robòtodôwôczóm w twòrzenim nowëch placów robòtë.
  • Gdińsczé Swiãto Mòrza sã zacznie w ten piątk i mdze trzë dnie warało.
  • W Redze rëgnãłoKino pòd Gwiôzdama.

  WTÓRK, 19 czerwińca

  • Samòrząd pùcczégò krézu pòmôgô robòtodôwôczóm – w twòrzenim nowëch placów robòtë.

  Z eùrodëtków i w partnerstwie z Fùndacją Phenomen realizëje drëdżi etap projechtu co aktiwizëje bezrobòtnëch w krézu. – W pierszi rédze më chcemë pòmagac młodim lëdzóm drist zakładac firmë – gôdô pùcczi starosta Jarosłôw Białk. Slédnym czasã mają pòdpisóné ùgôdënczi z dzewiãc robòtodôwôczama. Òni stwòrzą stanowiszcza robòtë dlô bezrobòtnëch abò warkòwò biérnëch na czas nômni dwùch lat.  Drëdżi etap „Warkòwi aktiwizacje lëdzy co òstôwają bez robòtë w pùcczim krézu” mdze realizowóny do kùńca tegò rokù. Jegò wôrtnota to përznã wicy jak mëlión złotëch, z czegò wnet 95% jidze z eùrodëtków.

  • Gdińsczé Swiãto Mòrza – sã zacznie w ten piątk.

  To są 3 dnie òsoblëwëch wëdarzeniów bezpòstrzédno związónëch z historiczną, mòrską juwernotą gardu. To dô òficjalné ùroczëznë z kùlminacjowim pąktã – òdsłoniãcym Sztaturë Mòrsczi Pòlsczi. To dô téż kòńcertë, regatë, filmòwé pòkôzczi, festinë i wernisaże. – Gdiniô, gard z mòrza i brzątwieniów w ten spòsób dôwô coroczną tczã mòrzu – gôdô wespółòrganizatór swiãta, przédnik Pòmòrsczi Żeglarsczi Zrzeszë Bògùsłôw Witkòwsczi. Wërechòwiwa prowadnô Radzëznë Gardu Gdinie Joana Zelińskô. Niedzela tradicjowò mdze Swiãtã Wòjnowi Mariniznë – z mszą swiãtą, paradą òkrãtów i marinarsczim festinã przë Gdińsczim Akwarium.

  • W Redze wësztartowało – Kino pòd Gwiôzdama.

  Seanse na swiéżim lëfce mdą w co drëgą sobòtã do kùńca feriów. Projechcje są òrganizowóné w redzczim amfiteatrze, wiedno ò 10 wieczór. Òbzérnicë jakno pierszi òbezdrzelë film pt. Pokój – gôdô diechtór Fabriczi Kùlturë w Redze, Tomôsz Wiszniewsczi. W przëtrôfkù lëchégò wiodra pòkôzczi redzczégò Kina pòd Gwiôzdama bądą bënë, we Fabrice Kùlturë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑