Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 lipca, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.07.20 (csb)

  • Kòscérsczi kréz zaczinô mòdernizacjã drogów znikwionëch przez łońską chajã.
  • Szlachetny Pakét szëkô za lidérama co pòprowadzą akcjã do finału przed Gòdama.
  • W Gdinie mają ògłoszoné nabiér na 17 Pòmòrsczé Filmòwé Warkòwnie.

  PIĄTK, 20 lëpińca

  • Kòscérsczi kréz zaczinô mòdernizacjã drogów – znikwionëch łońską chają.

  Sztërë z piãc planowónëch przetôrgów ju są skùńczoné Na nôdgroszką jinwesticja ze Sobącza do Niedamòwa starostwò wnioskùje do MSWiA ò zwikszenié ùdëtkòwieniô ò 1 mln 700 tës zł. Drodżi mają bëc przebùdowiwóné w òbrëmienim rządowëch strzodków na biôtkã ze skùtkama łońsczégò kataklizmù. – Do kòscérsczégò pòwiatu ju trafiło z ti pùlë 5 mln zł – gôdô starostka Alicja Żurawskô. W kòscérsczim krézu mòdernizacje òbjimną do gromadë 14 km gruńtowëch drogów. Asfalt na nich mdze wëlóny do kùńca rujana.

  • Szlachetny Pakét szëkô za lidérama – w pòmòrsczim wòjewództwie.

  Latné ferie to je nôwëższi czas cobë zacząc rëchtowanié do nieseniô pòmòcë przed Gòdama. Lidérowie zarządzywają karnama wòluntérów, jaczich zadanim je trafienié do lëdzy i familiów w czãżczi sytuacje i zebranié wiadłów ò jich pòtrzébach. Bez lidérë ni ma pakétu, a taczich lëdzy to je nót w 10 pòmòrsczich fërtlach akcje – w tim w Stãżëcë, Wejrowie czë Kòscérznie. – Nimò, że do swiãtów to jesz wnet pół rokù òstało, to më ju terô szëkómë za drist lëdzama co pòczerëją karnama – gôdô Paùlëna Bernat. Zadania lidérów òkróm twòrzeniô karna to téż òrganizowanié finału i pòdrechòwanié dzejaniów Szlachetnégò Pakétu. Zgłosëc to sã mòże przez jinternetową stronã wëdarzeniô.

  • Jak swój film zrobic – to sã mòże doznac òd ùtwórców i praktików kina na 17 Pòmòrsczich Filmòwëch Warkòwniach.

  Nabiér mô ògłoszoné Gdińskô Filmòwô Szkòła. To wnet 130 gòdzënów prakticznëch zajmów w sztërë miesądze robòtë przë filmòwi etiudze. – Ùczãstnicë mdą robic przë kòżdim etapie pòwstôwaniô filmù – òpisywô wicedirechtór gdińsczi filmówczi Jerzi Rados. We finale je mòńtowanié i ùzwãkòwienié filmù. We warkòwniach mògą wzyc ùdzél lëdze òd 18 do 35 lat stôri. Dlô wiele z nich to je zôczątk kariérë zrzeszony z filmã. Na 17 Pòmòrsczé Filmòwé Warkòwnie są 24 place. Zgłoszenia do Gdińsczi Filmòwi Szkòłë to mòże sélac do 10 zélnika.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑