Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.15 (csb)

  • 17 Kaszëbsczé Diktańdo napisóné – tą razą gòspòdôrz wëdarzeniô to bëłë Kôlbùdë.
  • W Pùckù w welowanim w òbëwatélsczim bùdżece òni są na półmetkù.
  • We Wejrowie lokatorowie socjalnëch bùdinków òd rujana płacą mni za arãd.

  PÒNIEDZÔŁK, 15 rujana

  • Wiedno wikszô rówizna ùczãstników Kaszëbsczégò Diktańda – zmerkelë nôleżnicë jury.

  Latosô edicjô egzamù pisënkù bëła w Kôlbùdach. Napisało gò wicy jak 200 lëdzy – òd nômłodszich do ùstnëch i profesjonalnëch, midzë jinyma szkólnëch. W pasownëch kategòriach méstrama bëlë: Jula Depka-Prądzyńskô, Ana Dreczkòwskô, Kòrnelia Gôrstka, Òrszula Gneba, Paùlëna Fópka, Paùel Witbrot i Róbert Kloskòwsczi. Strzód ùczãstników to dô wiele „weteranów” – nierôz ti co sztartowelë w młodszich kategòriach pózni przechôdają do wëższi. Tekstë diktańda bëłë w historicznym dëchù. Pòsobnô edicjô mdze na drëdżi rok w Słëpskù, a dwa lata pózni gòspòdôrz wëdarzeniô to mòże bëc Réda.

  • Decyduj ò swòjim gardze – òni rôczą w Pùckù do welowaniô w òbëwatélsczim bùdżece.

  Wskazac dobrą wedle nas ùdbã to mòże do kùńca rujana. Lëstã 6 projechtów òdmikô bédënk zamòńtowaniô mònitoringù chùtkòscë na sztrasach Pòlsczégò Wòjska, Wejrowsczi i Lëpòwi. Pùcanowie zawnioskòwelë téż ò parkplac dlô kòłów przë szkòle m. Zarusczégò, zonã Sport and Fit na Òrlikù i bòjiszcze na skwerze m. Skòlimòwsczi. Dwa projechtë sã tikają placów jigrów – na swôrzewsczim òsedlëszczu i midzë sztrasama Nowi Swiat i Przebendowsczégò. -Welowac to mòże na papiórowëch fòrmùlarach abò przez jinternet – gôdô bùrmésterka Hana Pruchniewskô. Kôrtów online mają złożoné donëchczas 200. Kòżdi mieszkańc mô jeden głos, temù swòjã decyzjã to mùszi pòcwierdzëc numrã PESEL. W Òbëwatélsczim Bùdżece Pùcka òbsztëlowelë 270 tës. zł. Welowanié mdze dérowało do kùńca rujana.

  • We Wejrowie lokatorowie socjalnëch bùdinków – òd rujana płacą mni za arãd.

  To je dzél daleksyżny pòliticzi gardu, jakô pòzwòli lokatoróm spłacëc bòrdżi. Wësokòsc arãdu òbniżelë ze 1 zł 42 groszi do 50 groszi za kwadrat méter. Wëszëznë liczą, że to zmòbilizëje dłużników do płaceniô arãdu. Ju lata lateczné we Wejrowie je téż mòżlëwòsc spłacaniô arãdu w ratach, to mòże téż òdrobic bórg we Wejrowsczim Zarządze Kòmùnalnëch Nierësznosców. We Wejrowie to dô 177 socjalné mieszkania, w jaczich mieszkô 377 lëdzy. Wësokòsc socjalnégò arãdu spadnie strzédno z 50 do 20 zł za meiszkanié na miesądz.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑