Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 16 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.16 (csb)

  • W Kòsôkòwie òficjalno skùńczëlë przebùdowã skrziżowaniô krótkò kòmùnalnégò smãtarza.
  • W ARiMRze sã naczął nabiér wniosków ò sto tës zł premie na zôczątk niégbùrsczi dzejalnoscë.
  • W Lãbòrgù na zymk to dô nowi widokòwi pąkt.

  WTÓRK 16 rujana

  • W Kòsôkòwie òficjalno skùńczëlë przebùdowã skrziżowaniô sztrasów Chrzanowsczégò i Rzemiãsny – pòspólną jinwesticjã gminë i pùcczégò kréu.

  Tam mô bëc nade wszëtkò barżi bezpieczno dlô wszëtczich ùczãstników rëszbë. Òkróm nowi wiéchrzëznë mają zrobioné téż chòdniszcza, piechtno-kòłowé stegnë i widë. Skrzyowanié wëlotowi z Kòsôkòwa i ji parłãcznika z wòjewódzką drogą numer 100 je wëzwëskiwóné przez tëch co jadą skrótã, tzw. drogą przez łączi z pùcczégò krézu do Trzëgardu. – Kòrzëstają z niegò téż ti co òdwiedzywają grobë na kòmùnalnym smãtarzu – òpisywô wójt Jerzi Włudzyk. Przebùdowa skrziżowaniô Chrzanowsczégò i Rzemiãsny w Kòsôkòwie kòształo wnet 1 mln 800 tës zł. Gmina Kòsôkòwò zapłaca za wikszi dzél kòsztu, to je 1 mln zł. Ùdzél pùcczégò krézu to 740 tës zł.

  • 100 tës. na zôczątk niégbùrsczi dzejalnoscë to mòże wëżorgac w nabiérze – w Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë.

  Premiô mdze ùdëtkòwionô z bieżący Programë Rozwiju Wiejsczich Terenów, to je drëdżi – pò łońsczim – nabiér dlô całégò kraju. Terô do wëzwëskaniô są wnet 2 mld zł. Ò premiã na zôczątk niégbùrsczi dzejalnoscë mògą miec starã gòspòdarze, jich domôcy i slëbny, chtërny m. jin. pòdlégają spòlëznowémù ùbezpieczeniémù we fùl òbjimie bez paùzów nômni przez rok w dniu złożeniô wnioskù. Pòmòc mdze dôwónô na spòdlim lëczbë przëznónëch pąktów. To jich mòże dostac np. czej ten chto chce pòmòcë ni mô skùńczoné 40 lat. Premiô w wësokòscë 100 tës zł mdze wëpłacywónô w dwùch ratach – pasowno 80 i 20%. ARiMR mdze przëjimôł wniosczi do 13 smùtana.

  • W Lãbòrgù na zymk to dô nowi – widokòwi pąkt.

  W strëmiannikù mô sã skùńczëc przebùdowa tzw Wieżë Cësnieniów. Charakteristicny òbiekt w Parkù Chrobrégò mô dostac nowi wëzdrzatk i nowé fąkcje – òpisywô Romùald Babùl z Gardowégò Ùrzãdu w Lãbòrgù. Na lãbòrsczi wieżë cësnieniów to dô widokòwą platfòrmã, a zwëskóné jizbë mdą wëzwëskóné przez mùzealników. Przebùdowa wieżë w Parkù Chrobrégò mô sã skùńczëc w strëmiannikù na drëdżi rok, za to przińdze kòl 9 mln zł. To je dzél wikszégò projechtu „Skôrbë Lãbòrga” wôrt do gromadë 13 mln zł, a jegò kòszt we wikszim dzélu pòkrëją eùrodëtczi.

  • W Rëmi òni ògłosëlë dodôwkòwi nabiér dlô seniorów – na zajmë na basenie.

  To je òdpòwiesc na stolëmné zajinteresowanié gimnastiką prowadzoną przez jinsztruktora. Z jinicjatiwë bùrméstra Rëmi rëgnãło pò 20 nowëch placów na zajmë co są strzodë i czwiôrtczi ò 2:00 pò pôłnim. Seniorowie co mają Rëmską Kôrtã Seniora chòdzą na zajmë bezpłatno. Zapisywac to sã mòże do òbadwùch dodôwkòwëch grëpów. To mòże zrobic przez telefón, abò w Ùrzãdze Gardu Rëmi w jizbie nr 10.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑