Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 17 października, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.10.17 (csb)

  • Mô zmiészëc sztopë i pòmòc wanożnikóm – w Redze pòwstôwô przesôdkòwi wãzéł.
  • Gdińsczé Akwarium zaczãło piątą edicjã zajmów w kaszëbsczim jãzëkù „Kaszëbë na walë”.
  • Artiscë jaczi chcą ùdëtkòwienié na swój dokôz mògą składac wniosczi ò sztipendium marszôłka.

  STRZODA, 17 rujana

  • Dzãka niemù w Redze bądze sã mni sztopac, a zmiana métla kòmùnikacje na banã mdze prostszô – w miesce stôwiają przesôdkòwi wãzéł.

  Na terôczasnym etapie mòżemë ùzdrzec wëmianã kòlektorã WRR jaczi jidze wedle bansztrëczi. Zarô pò tim wëkònywôcz jaczi mdze wëbróny w przetôrgù zacznie robic na drodze. Z bédënków jaczé terô Ùrząd Gardu òceniwô nôtóńszi kòsztô wicy jak 14 mln zł. Robòta jakô sã zacznie jesz w tim rokù mdze sã wiąza z tôklama dlô tëch, co jeżdżą w òkòlim Redzczi banë – gôdô bùrméster Redë Krësztof Krzemińsczi. Dzãka przesôdkòwémù wãzłowi – przekònywôł w pòrénkòwi aùdicje włodôrz gardu – rézowanié baną sã stónie wigódné dlô lëdzy, jaczi na banhóf dotrą rozmajitima strzodkama kòmùnikacje. Bùdowa przesôdkòwégò wãzła je ùdëtkòwionô ze Zjintegrowónëch Teritorialnëch Jinwesticjów.

  • Pòmùchle, bańtczi a nawetk jiglicznie – florã i faùnã Bôłtu pò kaszëbskù pòznają dzecë w Gdińsczim Akwarium.

  Placówka zacza piątą edicjã projechtu „Kaszëbë na wale”. Ùczniacë ze szkòłów w jaczich sã prowadzy ùczbë kaszëbsczégò jãzëka mògą miec zòrganizowóné bezpłatné znamë w labòratorium i zwiedzëc akwarium. – Z leżnoscë w ùszłëch latach ju skòrzëstało wicy jak 6 tës dzecy – gôdô kòòrdinatórka Joana Chãcyńskô-Mëstkòwskô. Projecht „Kaszëbë na wale” je ùdëtkòwiony ze strzodków Minysterstwa Bënowëch Sprawów i Administracje.

  • Artiscë, niekònieczno z wiôldżim stażã, jaczi mają ùdbã na pùblikacjã, platkã, abò jiny dokôz chtëren mô trafic do òdbiérców w 2019 rokù – mògą terô składac wniosczi ò sztipendium marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa.

  Czas na wësłanié cedlów do Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu je do kùńca miesądza. Wnioskòwac mòże kòżdi, nôwôżniészé, żebë jegò robòta przëniosła brzôd w przińdnym rokù – gôdô marszôłk Pòmòrsczégò Wòjewództwa Mieczisłôw Sztruk. Marszôłk dodôwô, że liczi na różnorodnosc ùdbów, jaczé pòkôżą wielekùlturową bòkadnosc Pòmòrzégò. Wszelejaczé jinfòrmacje i pòtrzébné załączniczi to jidze pòbrac ze stronë marszôłkòwsczégò ùrzãdu.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑