Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 15 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.11.15 (csb)

  • Do zakłôdaniô firmów rôczelë w Pùckù na Pòmòrsczim Dniu Pòdjimaniô.
  • W gminie Lëniô delë sztipendia nôbarżi trimnym sztudéróm.
  • W Lëzënie jesz niecałi tidzéń to mòże òbzérac wëstôwk ò zasłëżonëch dzejarzach.

  CZWIÔRTK, 15 smùtana

  • Do zakłôdaniô gòspòdarczi dzejalnoscë rôczelë w Pùckù – na Pòmòrsczim Dniu Pòdjimaniô.

  To je dzél midzënôrodny akcje co promùje swiądny pòkrok, aktiw pòstawã w żëcym i pòdjimanié geszeftów. – W Pùckù më delë bôczenié na młodëch z wëżigimnazjowëch szkòłów – pòwiôdô direchtór tamtészégò pòstrzédniaka Zygmùńd Òrzéł. Warkòwnie, szkòlenia i pòtkania òrganizowałë w strzodã ùrzãdë robòtë we wszëtczich krézach. – W pùcczim sytuacjô je òsoblëwô – pòdsztrichiwôł Zygmùńd Òrzéł – bò bezrobòcé mòże i spôdô tu jak wszãdze, le wiedno pò turisticznym sezonie rosce. Swiatowi Tidzéń Pòdjimaniô bądze dérowôł do 18 smùtana. Wiadła ò dogôdënkach i szkòleniach zebrelë na jinternetowi stronie tegò wëdarzeniô.

  • 24-rzëch nôbarżi trimnëch sztudérów z gminë Lëniô – dostało sztipendia.

  Òne są dôwóné mieszkańcóm przez gminowi samòrząd. Warënk to je chòdzenié na dniowé sztudia i strzédnô notów nômni 4.0. To bëło téż nót złożëc wniosk w Ùrzãdze Gminë. Sztipendia są wëpłacywóné rôz do rokù. Zanôléżno òd efektów w ùczbie nôtrimniészi sztudérze dostelë jednorazowò òd 450 do 1 tës zł.

  • Pamiątczi z familijnëch zbiérów mieszkańców Lëzëna sã złożëłë na wëstôwk – w lëzyńsczi biblotece.

  Òna przëblëżiwô rozmajité doswiôdczenia lëdzy zrzeszonëch z procesã òdzwëskiwaniô i bùdowë pòlsczégò państwa. To dało na ni m. jin. materiale zrzeszoné z biskùpã Kònstantim Dominikã, Janã Kòtłowsczim, Bòlesã Fòrmelą, Sztefanã Fikùsã, czë Paùlã Miotkã. To są niepùblikòwóné jesz òdjimczi, lëstë czë cedle – gôdô direchtórka lëzyńsczi biblotéczi Maria Krosnickô. Wëstôwk to mòże òbzérac w biblotece w Lëzënie do 20 smùtana.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑