Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 13 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.12.13 (csb)

  • Rekòrdowi béł piąti, wòjewódzczi finał kònkùrsu dlô méstrów czëtaniô.
  • Nabiér na trzecą edicã Kùrsu Lëdowégò Tuńca przecygnãlë wnet do kùńca rokù.
  • Jak flot zrobic peperkùchë, żebë bëłë mitczé i fejn szmakałë? Ò to dzysô pitómë Karolã Bòber z Kaszëbsczi Zagrodë w Lëpùszu.

  CZWIÔRTK, 13 gòdnika

  • Rekòrdowò wiele, bò 110 ùczãstników bëło na wòjewódzczim – piątim finale kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô.

  Do Wejrowa w strzodã przëjachelë ùstny i ùczniacë z 10 krézów, dzél przeszedł rëchli gminowé i krézowé eliminacje. Ti nômłodszi czëtelë dolmaczoné na kaszëbsczi jãzëk wiérztë Jana Brzechwë, starszi òd nich Balbinã z IV B i Remùsa. – Czëtanié w najim jãzëkù je wiedno barżi pòwszzéchné, w czim pòmôgô nasz kònkùrs – gôdôł kòòrdinatór Dariusz Majkòwsczi. Drëdżi môl w kategòrie ùstnëch zaja znónô artistka Werónka Kòrtas. Pierszi trafił do szkólny Jiwónë Makùrôt z gminë Kòscérzna.

  • Wnet do kùńca rokù mają przedłëżoné nabiér na trzecą edicjã kùrsu – Lëdowégò Tuńca.

  Ùdzél je płatny. Òbjimô 9 comiesãcznëch zjôzdów – wëkładów we Wejrowie, prakticznëch zajmów we Gduńskù i terenowëch we fòrie warkòwniów z fòlkloristicznyma karnama. Pierszi zjôzd je zaplanowóny na trzecy wikeńd stëcznika. Programa òbjimô nié le nôrodné tuńce, le téż zgłãbiwanié dzecnëch tuńcowëch zôbawów i fòrmów rëszaniô, tuńcowëch techników, binowégò rëchù, a téż ritmiczi i spòdlëcznëch wiadłów ò mùzyce. To mòże téż pòznac òbrzãdë i lëdowé tradicje i spòdlé jãzëka. Na wszelejaczé pëtania ò Trzecy Kùrs Tuńca òdpòwiôdają w Dzélu Mùzyczi w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Do placówczi to je nót dac wëfùlowóné fòrmùlarë. Termin mijô 28 gòdnika.

  • Peperkùchë z bùlwama – taczi chùtczi recept na mitczé kùszczi na Gòdë bédëje dzecóm znónô artistka Karola Bòber z Lëpùsza.

  W ji Kaszëbsczi Zagrodze ùczãstnicë warkòwniów robią wicy jak 1000 peperkùchów na dzéń. Sami mùszą zrobic casto, pózni je rozwôłkòwac, wërznąc wzorë, ùpiec i òbzdobic. – To je fejn zôbawa i ùczba w jednym – gôdają ùczãstnicë warkòwniów w Lëpùszu. Kaszëbską Zagodã Karolë Bòber w Lëpùszu òdwiedza Ana Cupa-Dzemińskô.

  • Wez sã naùczëc kòrzëstac z mòżlëwòtów jinternetu – òni dali rôczą w Rëmi. To sã tam mòże dërch zapisac na bezpłatné kùrsë.

  Rëmiô je w karnie samòrządów jaczé wëżorgałë pieńdze na projecht „Jô w jinernece. Szkòleniowô programa w òbrëmienim rozwiju cyfrowëch kòmpetencjów.” Gardowi samòrząd dostôł 150 tës zł. To sa pieńdze na kùrsë, jaczich przédné założenié to je zwikszenié grëpë swiądnëch i kómpetentnëch brëkòwników jinernetu i pùblëcznëch e-ùsłëgów. Rëmianowie pò 25 rokù żëcô mògą sã naùczëc realizowac jinfòrmacjowé, kùlturalné, geszeftowé, administracjowé i spòlëznowé pòtrzebë bezpieczno i legalno z ùżëcym mòdernëch cyfrowëch nôrzãdłów. Cobë sã naùczëc twòrzëc jinternetowé stronë abò prowadzeniégò firmë w sécë to sygnie sã zgłosëc do Ùrzãdu Gardu w Rëmi.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑