Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.19 (csb)

  Opublikowano 19 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Strażacy-ochotnicy z Lipusza pilnie potrzebują nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nasz wësziwk mdze zaprezeńtowóny w gmachù Sejmù – dzãka jinicjatiwie Minysterstwa Kùlturë i Dodomù Kùlturë w Lëni. Piszesz po kaszubsku? Weź udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.18 (csb)

  Opublikowano 18 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  W Żukòwie òni zaczinają pierszi etap rewitalizacje „Stôrégò Ceńtrum”. Kòlegium miesãcznika Pòmeraniô wëbrało piãc dobiwców Òrmùzdowëch Skrów 2017. W Stacje Kùltura w Rëmi sã zaczinają czëtelniczé warkòwnie dlô dzôtków. CZWIÔRTK, 18 stëcznika Gmina Żukòwò pòdpisa ùgôdënk ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.17 (csb)

  Opublikowano 17 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wicy jak sto familiów przëszło w gminie Szëmôłd – wskazywô efekt corocznégò meldënkòwégò kònkùrsu. Blós do kùńca stëcznika mòże wësélac dokazë na V Lëteracczi „Słowòtok” i III Kòkùrs „Ò Złoté Pióro Wójta Gminë Chmielno”. „Bôjczi na ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.16 (csb)

  Opublikowano 16 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Ò 20 proceńt łoni sã zmiészëła lëczba bezrobòtnëch w kòscérsczim krézu. Piôsznicczé Mùzeùm we Wejrowie ùprzëstãpniło na swòji jinternetowi stronie historiczny kòmiks „Piôsznicczi Las”. W Lëni mô pòwstac mòcowniô i klub serniora – gmina chce zwëskac ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.15 (csb)

  Opublikowano 15 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Òjc Swiãti zabédowôł zmianã słowów mòdlëtwë Òjcze Nasz. Pò kaszëbskù tekst ju terô brzëmi zgódno z zalecenim. Do kùńca gòdnika w pòmòrsczim wòjewództwie doszło kòl 23 tës. emeritów. W pùcczim krézu zaczãlë nabiér kańdidatór do „Jantarowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.12 (csb)

  Opublikowano 12 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Kaszëbskô Droga zacza nabór wniosków ò pòmòc dlô pòdjimarzów na terenie dzejniô Môlowégò Karna Dzejaniô. Zaczinô sã przebùdowa Mùzeùm Kòscérsczi Zemie. Placówka zwëskô nowé wëstôwkòwé jizbë. Charitatiwnym kòńcertã 7 karnów disco polo chce pòmòc sparaliżowónémù Przemkòwi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.11 (csb)

  Opublikowano 11 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Apòkalipsa pò kaszëbskù – bądze prezeńtowónô we Wejrowie na 15-ti edicje widzawiszcza Verba Sacra. 3 mln zł na jinwesticje chcą latos dac wëszëznë Lëpùsza. Pòkôzczi mediczny retowiznë i badérowania szëkùją bòlëcë na finał WOSPù. CZWIÔRTK, 11 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.01.10 (csb)

  Opublikowano 10 stycznia, 2018 | przez Adóm Hébel

  18 mln zł wëdelë łoni na jinwesticje w gminie Pùck. Rëmiô 17 rôz włączô sã do Wiôldżi Òrkestrë Swiąteczny Pòmòcë – finał w tã niedzelã. Më ju wiémë czedë mdze mógł sã pùrgac pò kaszëbsczich stokach. ... czytaj dalej


  Back to Top ↑