Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.13 (csb)

  Opublikowano 13 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Rekòrdowi béł piąti, wòjewódzczi finał kònkùrsu dlô méstrów czëtaniô. Nabiér na trzecą edicã Kùrsu Lëdowégò Tuńca przecygnãlë wnet do kùńca rokù. Jak flot zrobic peperkùchë, żebë bëłë mitczé i fejn szmakałë? Ò to dzysô pitómë Karolã ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.11 (csb)

  Opublikowano 11 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Sto kańdidatów na méstrów czëtaniô mdze na finale kònkùrsu we Wejrowie. W Kartuzach w niedzelã mdze 3-cô Kaszëbskô Wilëjô. W Gdinie w ten wikeńd bądze Kaszëbsczi Gòdowi Kermasz. WTÓRK, 11 gòdnika Kańdidacë na méstrów czëtaniô – ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.10 (csb)

  Opublikowano 10 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Nie jachac na pamiãc przez Celbòwò wòjewódzką 216-tką më radzymë szoféróm w pùcczim krézu. Kòła Wiejsczich Gòspòdëniów òbòwiązkòwò mùszą sã registrowac w Agencje Resztrukturizacje i Mòdernizacje Gbùrzëznë. W Rëmi òni sã szëkùją do gòdowégò jôrmarkù i ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.07 (csb)

  Opublikowano 7 grudnia, 2018 | przez Adóm Hébel

  Ò segregòwanim òdpadów i nowinach w ti spawie w Szëmôłdze bądze jinfòrmacjowé pòtkanié. Jak kùpiwómë geszenczi przez jinternet, tej chcemë sprawdzëc warënczi promòcje i dostawë. Spòrtowé sztipendia żdżą – nabiér wniosków ògłosëła Gmina Kartuzë. PIĄTK 7 ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.12.03 (csb)

  Opublikowano 3 grudnia, 2018 | przez Radio Kaszëbë

  Etnofilologia kaszubska ma wrócić jako kierunek studiów na Uniwersytet Gdański. Mieszkańcy gminy Szemud wskazali swoich faworytów w głosowaniu na przyszłoroczny Budżet Obywatelski. Kiermasz z piernikowym szaleństwem – będzie w czwartek na trzecim Chmieleńskim Spotkaniu z Mikołajem. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.11.30 (csb)

  Opublikowano 30 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Wicy jak 700 mieszkańców Skòrzewa pòpiarło ùdbã bùdowë nowi szkòłë. Peticjã w ti sprawie złożëlë wëszëznóm gminë Kòscérzna. Wejrowsczé Mùzeùm zwëskało wôrtną kòlekcjã sakralnëch drëków. Pòmòrskô Pòlicjô rôczi w swòje rédżi. Wakatë są we wszëtczich krézowëch ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.11.29 (csb)

  Opublikowano 29 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Karno gòspòdarzów dobëło w Rëmi na drëdzi Wòjewódzczi Òlimpiadze Wiédzë ò Kaszëbach i Pòmòrzim. Cykel jinfòrmacjowëch pòtkaniów òrganizëje na drëdzi tidzéń Stowôra LGD Stolëm. W Chmielnie òni òrganizëją zbiérkã na rzecz Pòmòrsczégò Hòspicjum dlô Dzecy. CZWIÔRTK, ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2018.11.27 (csb)

  Opublikowano 27 listopada, 2018 | przez Adóm Hébel

  Przëszła pòzytiwnô decyzjô w sprawie bùdowë Metropòlitalny Òbkrãżnicë Trzëgardu. Kòleczkòwianowie dali prowadzą nabiér mùzykańtów i tuńcôrzów. Gwiôzdka jidze przez Wdzydze – w skansenie ju je gòdowô atmòsféra. WTÓRK, 27 smùtana Zelony wid dlô – Metropòlitalny Òbkrãżnicë ... czytaj dalej


  Back to Top ↑