Słuchaj Radia Kaszebe

  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.20 (csb)

  Opublikowano 20 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Bez niegò nie bëłobë dzysdniowi kaszëbiznë. Dzãkùjemë profosorze – tak Édwardã Brézã wspòminelë wczora ùczãstnicë pògrzebòwëch ùroczëznów w Sopòtach. Pòdrechùją pierszi rok rewòlucje – na Midzëkòngresowim Zjezdze Młodëch Kaszëbów w Chmielnie. Przed nama swiãto kaszëbsczi lëdowi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.19 (csb)

  Opublikowano 19 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Më ju wiémë jak mdze wëzdrzôł „Szpùr znónëch Kaszëbów” w kòscérsczim krézu. Twòrzi gò Môlowô Turistnô Òrganizacjô „Serce Kaszëb”. Nowé przigòdë 3 latnégò dzéwczątka ju w sprzedażë. Pò sukcesu Werónczi w przedszkòlim pòjôwiô sã drëdżi dzél. ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.18 (csb)

  Opublikowano 18 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòmóżta nama w miono eùropejsczich wôrtnotów – dramaticzny apel wëstosowa katalońskô òrganizacjô Omnium Cultural. Ji przédnikòwi grozy 15 lat sôdzë. Dérëje jintensywnô robòta przë òdbùdowie grobù Jana Karnowsczégò na smãtarzu w Brusach Przez teater pòznôwają nôrodną ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.17 (csb)

  Opublikowano 17 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Dérëje zbiérka dëtków na renowacjã i kònzerwacjã dokazów jaczé twòrzą Skansen Józefa Chełmòwsczégo. W nôblëższi czwiôrtk na smãtôrzu w Sopòtach òdbãdze sã pògrzéb swiãti pamiãcë profesora Édwarda Brézë. Latosé diktańdo w gminie Szëmôłd. To ju slédné ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.16 (csb)

  Opublikowano 16 października, 2017 | przez Anna Cupa-Dziemińska

  Nabór nowëch sztudérów zaczinô Ùczałé Kòło Zemia Rodnô we Wejrowie. Ju zapòwiôdają kònferencjã i jiné jinicjatiwë na nôblëższé 10 miesący. Warkòwnie performance – to bëła pòsobnô òdsłona projechtu “Piôsznica – kùltura placu”, jaczi artistnym jãzëkã gôdô ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.13 (csb)

  Opublikowano 13 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Ùmarł jeden òd nôbëlniészich jãzëkòznajarzów prof. Édwôrd Bréza. Béł 85 lat stôri. “Móm w sprawie Katalonie wiele empatie jakno Kaszëba” – rzekł przédnik Eùropejsczi Radzëznë Donald Tusk przed gôdkama z Carlesa Puigdemontã. Wëpiszë anketã i pòmòżë ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.12 (csb)

  Opublikowano 12 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Zbiérają strzodczi cobë nôdgrodzëc nôlepszich kaszëbsczich maturańtów – Akademiô Głodnica i Stowôra Remùsowi Drësze Méster Bëlnégò Czëtaniô corôz blëżi. Wiôldżi finał 15 gòdnika we wejrowsczim mùzeùm – sedzbie nowégò òrganizatora. Jesz latos wëszëznë Kòscérznë ògłoszą pierszi ... czytaj dalej


  Jinfòrmacëje

  Klëka 2017.10.11 (csb)

  Opublikowano 11 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kataloniô ògłosëła sã repùbliką. Równak na pòjawienié sã nowégò kraju na kôrce Eùropë mùszą jesz dożdac. Do termòmòdernizacje szkòłë za półtora mëliona złotëch rëchtëją sã w Hélu. Mieszkańcowie i lubińcowie Wejrowa sprawdzą swòjã wiédzã ò Wejrowim ... czytaj dalej


  Back to Top ↑