Słuchaj Radia Kaszebe
  Wejrowò

  Opublikowano 5 stycznia, 2017 | przez Sylwia Bartosik

  Muszą złożyć „Informację o wyrobach zawierających azbest”

  W Wejherowie przypominają mieszkańcom o obowiązku złożenia „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”. Termin upływa 31 stycznia.

  Informacje te należy składać w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Tam też można uzyskać potrzebne druki bądź można je pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Wejherowa. Jednocześnie władze miasta informują o możliwości otrzymania dofinansowania przy usuwaniu azbestu. Samorząd ponosi koszt odbioru odpadów azbestowych z nieruchomości, transportu i przekazania ich do unieszkodliwienia.
  O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną nieruchomość. Wnioski o dofinansowanie należy złożyć do 30 marca danego roku.

  Klëka Radia Kaszëbë, 04.01.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole  Back to Top ↑