Słuchaj Radia Kaszebe
  Kaszëbë

  Opublikowano 23 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Mùzeùm bez grosza z minysterstwa – pieńdze na kaszëbiznã ùrzniãté

  Wczora pò pôłnim minysterstwò bënowëch sprawów i administracje òpùblikòwało lëstã ùdëtkòwieniów dónëch na nôrodné i etniczné miészëznë ë regionalny jãzëk. Na ten cél z bùdżetu jidze kòżdi rok 15 mëlionów złotëch.

  W ògłoszony lësce rozdispònowóné je le 10 mëlionów, a reszta, jak pòdôwô minysterstwò je “zamrożonô”. Na dzysô nie ùdało sã ùstalëc, co to zamrożenié znaczi i czë òne trafią na swój cél. Swòjégò òbùrzeniô nie tacy Kaszëbskô Jednota, chtërna nie mdze w sztãdze zòrganizowac kòloniów dlô dzecy jaczé òd dwùch lat sã ceszą wiôldżim zajinteresowanim. W ti całi sprawie nie jidze ò to, chto kùli dëtków dostôł, le to, że wëszëznë sã nie czerëją za prawama miészëznów i reglama, jaczé òbòwiązywałë bùdżet na przińdny rok, a bëłë ùstaloné rëchli – przekònywôł Artur Jabłońsczi z Kaszëbsczi Jednotë na naszi antenie.

  Dëtczi nie trafią téż na taczé jinicjatiwë jak òrganizacjô Rodny mòwë – nôwikszégò kaszëbsczégò kònkùrsu, czë wëdanié Pòlskò-Kaszëbsczégò Słowarza. Nôbarżi pòkrziwdzonym pòdmiotã je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismizniznë i Mùzyczi. Jak gôdôł na naszi antenie ji direchtór Tomôsz Fópka – nôwikszô na swiece jinstitucjô jakô sã zajimô kaszëbizną nie dosta ani grosza na cygnioné wiele lat projechtë. Nimò, że projechtë na ùdëtkòwienié Prozatorsczégò Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna czë Pòtkaniów z mùzyką Kaszëb przëszłë fòrmalny dzél minysterstwò nie dało finansów na ani jeden z piãc projechtów. Nie je wëkluczoné, że to zwëczajnô zmiłka i sprawa sã wëklarëje – gôdô Tomôsz Fópka. Równak mdzemë pitelë pòsélców z czegò wëchôdô ta zmiana, tim barżi, że zapadła dzéń pò zéńdzenim Pòspólny Kòmisje Rządu i Miészëznów, tej to cało ni mô jak sã òdniesc do zmianów, do tegò ta nôgłô zmiana je wprowadzonô przed Gòdama, co ùniemòżlëwiô reakcjã.

  Na pëtanié co dali z robòtą Mùzeùm direchtór ùspòkòjiwô – më nalézemë jiné zdroje ùdëtkòwieniô i zòrganizëjemë te wëdarzenia. Do tegò zapòwiôdô, że wespół z Kaszëbskò Pòmòrsczim Zrzeszenim i Kaszëbsczim Jinstitutã sczerëją pëtania do òdpòwiedzalnëch za nôrodné miészëznë pòlitików, sprawã pòpiarła téż nasza radiowô stacjô. Mòbilizacjã dô sã wëczëc w kòżdim kaszëbsczim strzodowiszczu. Pòsobny rôz sã òkôże, że më Kaszëbi dómë radã, pëtanié, czë pòliticë chcą miec z nama dobrze, czë nié.

  Klëka Radia Kaszëbë, 23.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑