Słuchaj Radia Kaszebe
  Kaszëbë

  Opublikowano 23 grudnia, 2016 | przez Pioter Cëskòwsczi

  Na stëcznikòwi kabaretny maratón – rôczą kòmédiańcë z karna Pùrtcë

  Kùltowi skecz „Spòwiédz”, wiele wiców i premierowé numrë – to wszëtkò żdże pùblëcznosc na wëstãpach kabaretu Pùrtcë w gminie Pùck.

  – Te wëstãpë to mô bëc próba trafieniô do nowëch òdbiérców – gôdôł w aùdicje Na widnikù Kaszëbë Szëmón Helãd.

  Kòmédiańcë zapòwiôdają cykel kabaretnëch wieczorów. Pierszi wëstãp w Dodomù Kùlturë w Strzélnie 6 stëcznika ò 6 wieczór. W nowëch skeczach gòscynno wëstąpi Agata Grenwald. Kòmédiańcë ju zapòwiôdają nowé skecze i rozbùdowóną programã, nie zafelëje równak stôrëch dokazów, w tim, znónégò i lëdónégò numra jaczi pòkazywô sytuacjã spòwiedzë. Chòc pòlsczé kabaretë dosc czãsto sygają za tim mòtiwã, më nie pòwtôrzómë zgrónëch numrów, le pòkazywómë jiné wezdrzenié na tã sytuacjã – gôdôł Wòjcech Cylka, nôleżnik kabaretu Pùrtcë.

  Kabaretné wieczorë zaczinają sã 6 stëcznika ò 6 wieczór w Dodomù Kùlturë w Strzélnie. Dzéń pózni mdze jich mógł òbezdrzec w Dodomù Kùlturë w Lesniewie ò 7 wieczór. Ò pòsobnëch wëstãpach Pùrtcë mdą jinfòrmòwelë na swòjim facebookòwim fanpejdżu. Gôdkã z kabaretã i szpòrtë w jich wëkònanim mòżemë pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  Klëka Radia Kaszëbë, 23.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑