Słuchaj Radia Kaszebe
  Lëzëno

  Opublikowano 29 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Nicht nie wierził, że sã ùdô, dzysô zamikómë nôwôżniészé wëdarzenié w rokù

  Lëdze bëlë nastawiony scepticzno do òddolny zbiérczi na sztaturã Labùdë, dzysô czej sã ùdało dzãkùjemë tima co pòmòglë – gôdelë na ùroczësti sesje radzëznë gminë w Lëzënie.

  Strzodowé pòtkanié zebrało setczi lëdzy jaczi chcelë pòdrechòwac ten rok. Nôwôżniészim wëdarzenim jaczé miało òglowòpòlską rangã bëło pòstawienié sztaturë profesora Labùdë w nowim ceńtrze Lëzëna. Szlachòta stana za dëtczi zebróné spòlëznowò i na radzëznie bëło dzãkòwóné tima co wpłacëlë na kònto kòmitetu. Na sesje radzëzna gminë ùchwôlëła, że nowi ceńter Lëzëna mdze miôł pòzwã Park miona profesora Gerata Labùdë. Tak më kùńczimë ten projecht jaczi òd samégò zôczątkù béł drãdżi – pòdsztrichiwô Bartłomiéj Fòrmela, nôleżnik Kòmitetu Pòstawieniô Sztaturë. Za park w jaczim stoji sztatura profesora Lëzëno dostało nôwëższé wëprzédnienié w kònkùrsu Nôpiãkniészi Wszedny Rum, dze kònkùrowało chòcbë le z Gdinią. Ten rok béł wôżny téż z jinëch przëczënów. Rekòrdowô wielëna eùrodëtków, pòstawienié żłobka, i pòdpisanié ùgôdënków na karnôlizacjã za wicy jak 60 mëlionów złotëch i remòńt sztrasów Tartaczny i Jindustrialny – to wedle radnëch nôwikszé zwënédżi tegò rokù a równoczasno planë na przińdny rok. Nôwikszim wëzwanim równak mdze dostosowanié sã do wëgaszeniô gimnazjum – przekònywô wójt Jarosłôw Wejer. Pòtkanié to bëła téż leżnosc do wëprzédnieniô nôbarżi zdolnëch młodëch lëdzy z gminë i danié jima dëtkòwi nôdgrodë, a z planów na drëdżi rok wëszëznë ògłosëłë téż, że zaczną stawiac gimnasticzną zalã przë spòdlëczny szkòle jakô mdze służëła ùczniakóm, le téż mieszkańców w rekreacjowëch célach.

  Klëka Radia Kaszëbë, 29.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑