Słuchaj Radia Kaszebe
  Kaszëbë

  Opublikowano 1 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Ò zabëtëch tradicjach w zbiérkù pòwiôstków Rómana Drzéżdżóna

  Czile pòkòleniów familie Kreftów, historiczné krãtë wãtë, a wszëtkò wpisóné w swiat òbrzãdów i zwëków – ò tim je ksążka Rómana Drzédżóna „Kaszubskie hurenamle”. Aùtór kùńczi prawie ji pisanié i szukô za wëdôwizną.

  – Równak niezanôleżno òd tegò czedë zbiérk 10 pòwiôstków sã pòkôże, ju rëchli mdze leżnosc zapòznac sã z wëjimkama dokazu – gôdôł w naji pòrénkòwi aùdicje Róman Drzéżdżón.

  Drzéżdżonowé pòwiôstczi są òbjimniãté sztipendium Minystra Kùlturë i jich zadanim je pòkazac tradicjowé zwëczi. Pisóné są pò pòlskù, le bòhatérowie, jak zapòwiôdô aùtór mdą gôdelë kaszpòlã – pòlską mòwą z elemeńtama kaszëbsczégò jãzëka. Dzãka pùblikacje pòlskòjãzëkòwi czëtińc zapòznô sã z pòlterabentã, panëszkama, ùrenamlama czë pùstą nocą. Nimò, że historie są òpiarté ò terenowé badérowania Drzéżdżóna i w drobnotach òpisywają tradicjowé òbrzãdë, aùtór òbiécywô, że mdą téż elemeńtë fantasticzné i hùmòristné. Jak sã òkazywô nawetka pògrzébòwé zwëczi jidze pòkazac na wiesoło.

  Wëjimczi „Kaszubskich hurenamlów” mdą do przeczëtaniô w miesãcznikù Pòmòraniô i na belok.kaszubia.com. Gôdkã z aùtorã ksążczi to mòże pòsłëchac na radiokaszebe.pl.

  Klëka Radia Kaszëbë, 01.02.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑