Słuchaj Radia Kaszebe
  Wejrowò

  Opublikowano 26 stycznia, 2017 | przez Marcin Szczepański

  Òglowòpòlsczi Kòmpòzytorsczi Kònkùrs na chùralny dokôz

  Wejrowsczé mùzeùm mô ògłoszoné kònkùrs w jaczim kòmpòzytorowie mògą sã wëkazac – i zabédowac pasyjny dokôz do jednégò z tekstów. To je ju czwiôrtô edicjô Òglowòpòlsczégò Kòmpòzytorsczégò Kònkùrsu na chùralny dokôz.

  Tak jak na lëteracczé kònkùrsë placówka nie dosta na jegò òrganizacjã ùdëtkòwieniô z Minysterstwa Bënowëch Sprawów i Administracje. – Tem më gò òrganizëjemë wëcmanim z Gminowim Ceńtrã Kùlturë, Spòrtu i Rekreacje w Szëmôłdze i Radzëzną Kaszëbsczich Chùrów – gôdô direchtór wejrowsczégò mùzeùm Tomôsz Fópka. Do kònkùrsu to mòże zgłosziwac blós swòje, rëchli nie prezeńtowóné kòmpòzycje. To mògą bëc dokazë na 4-6 głosowi miészóny chùr, abò 3-4 głosowi jednorodny a capella do wskôzónégò przez òrganizatora tekstu. Mają promòwac nasz jãzëk i zbòkadnic nôrodny repertuar piesniów.

  Wejrowsczé Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi zgłoszenia przëjimô do 17 strëmiannika. Dobëtné dokazë më pòznómë na 11 Pòmòrsczim Fesiwalu Wiôlgòpòstny Piesnie w Czelnie.

  Klëka Radia Kaszëbë, 26.01.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑