Bytów (powiat)

Strona: 2

W powiecie bytowskim ogłoszono 12 edycję konkursu grantowego w ramach programu „Działaj Lokalnie”. To wspólna inicjatywa Fundacji „Parasol” i Akademii Rozwoju w Polsce. Nabór wniosków rozpocznie się 13 maja, do tego czasu organizowane będą spotkania konsultacyjne. Do podziału jest 55 tys zł. – Dotacje w maksymalnej wysokości 6 tys zł przyznawane są na pomysły inicjujące […]

Do najbliższego poniedziałku w starostwie powiatowym w Bytowie można składać wnioski o dotację na założenie firmy. To drugi nabór w projekcie „Pierwsze kroki młodego biznesu 5”. Skierowany jest do osób, które ukończyły 30 lat i mają pomysł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O pomoc mogą się ubiegać mieszkańcy powiatu, z wyłączeniem gminy Bytów. Oprócz obowiązkowego szkolenia […]

Po wiosennym wzroście bezrobocia w powiecie bytowskim sytuacja wraca do normy. Na koniec roku zarejestrowanych osób bez pracy było prawie tyle samo, co przed rozpoczęciem pandemii – czyli 2.831. Różnica to nieco ponad sto osób, ale w pierwszych miesiącach obostrzeń liczba bezrobotnych w powiecie wzrosła o pół tysiąca. – Teraz systematycznie maleje – poinformował dyrektor […]

W powiecie bytowskim zaciskają pasa i zmniejszają wydatki na inwestycje. Przyszłoroczne plany trzeba było przyciąć o ponad połowę. Na powiatowy budżet wpływ ma sytuacja gospodarcza w dobie pandemii.

Seniorzy z gminy Bytów mogą zgłaszać swój udział w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+”. Prowadzić go będzie organizacja pozarządowa wyłoniona w konkursie, ale rekrutację już przeprowadza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. – Zgłaszać się mogą osoby po 60-ce, nieaktywne zawodowo, które chcą brać udział w zajęciach usprawniających i uspołeczniających – mówiła na naszej antenie dyrektor bytowskiego […]

Na kluby seniora i placówki wsparcia dziennego – 12 mln 700 tys zł otrzymały pomorskie samorządy i organizacje pozarządowe. Umowy na unijne dofinansowanie pięciu projektów podpisał już marszałek województwa pomorskiego. Pieniądze trafią do powiatów: bytowskiego, człuchowskiego, malborskiegoi sztumskiego.  – Pomocą objętych będzie ponad 900 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin – […]

Gmina Bytów w tym roku dołożyła 600 tys zł do wywozu śmieci – dlatego mieszkańców czeka podwyżka opłat. Na gospodarce odpadami samorządy nie mogą zarabiać, ale nie powinny też tracić. Tymczasem wzrosły opłaty za przyjęcie śmieci na składowisku – wyjaśnia zastępca burmistrza Bytowa Mateusz Oszmaniec. Dotychczasowa stawka wzrośnie o 12%. Nieco mniej zapłacą mieszkańcy, którzy […]

Seniorzy z powiatu bytowskiego mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie. Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia. Udział w nim jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Program ma objąć 900. seniorów, jest finansowany ze środków Powiatu Bytowskiego. – Z uwagi na małą dostępność na rynku liczba szczepionek jest ograniczona, dlatego lepiej nie czekać do […]

Ponad 8 mln 880 tys zł pozyskała gmina Bytów razem z partnerami na rozwój usług społecznych. Dotację przyznał Zarząd Województwa Pomorskiego na projekt Senio-RITA – Rehabilitacja, Integracja, Teleopieka i Asystentura dla seniorów, niepełnosprawnych, przewlekle chorych i ich opiekunów w powiecie bytowskim. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego pokryje 95% kosztu działań wartych 9 mln 300 tys […]

Dla mieszkańców powiatu bytowskiego po 30 – będą dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wyłączona z projektu jest tylko gmina Bytów. Nabór wniosków bytowskie starostwo powiatowe przeprowadzi dwa razy. Pierwszy termin to 14 -25 września. Właśnie skończył się cykl spotkań informacyjnych. O szczegółach Piotr Szyca.


Current track

Title

Artist