Słuchaj Radia Kaszebe

  Opublikowano 23 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  Tomôsz Fópka – Mùzeùm to nie je knôp do bicô!

  Wczora pò pôłnim minysterstwò bënowëch sprawów i administracje òpùblikòwało lëstã ùdëtkòwieniów  na nôrodné miészëznë. Na ten cél z bùdżetu jidze kòżdi rok 15 mëlionów złotëch. Na lësce równak pòjawiło sã le 10 mëlionów, reszta je “zamrożonô”.

  „W historie Pòlsczi ju tak bëło, że przed swiãtama sã cos zmieniwało (…), żebë lëdze na tã decyzjã sã nie bùrzëlë. Më sã nie bùrzimë, më blós pitómë” – gôdô Tomôsz Fópka.

  Na dzysô nie ùdało sã ùstalëc, co to zamrożenié znaczi i czë òne trafią na swój cél. Mòżlëwé, że przez to Kaszëbskô Jednota nie zòrganizëje kòloniów dlô dzecy, dniowégò widu nie ùzdrzi téż pùblikacjô Zrzeszeniégò – Pòlskò-Kaszëbsczi Słowôrz. Dëtczi nie trafią téż na taczé jinicjatiwë jak òrganizacjô Rodny mòwë – nôwikszégò kaszëbsczégò kònkùrsu, czë wëdanié Pòlskò-Kaszëbsczégò Słowarza. Nôbarżi pòkrziwdzonym pòdmiotã je Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismizniznë i Mùzyczi. Jak gôdôł na naszi antenie ji direchtór Tomôsz Fópka – nôwikszô na swiece jinstitucjô jakô sã zajimô kaszëbizną nie dosta ani grosza na cygnioné wiele lat projechtë. Nimò, że projechtë na ùdëtkòwienié Prozatorsczégò Kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna czë Pòtkaniów z mùzyką Kaszëb przëszłë fòrmalny dzél minysterstwò nie dało finansów na ani jeden z piãc projechtów. Nie je  wëkluczoné, że to zwëczajnô zmiłka i sprawa sã wëklarëje – gôdô Tomôsz Fópka. Równak mdzemë pitelë pòsélców z czegò wëchôdô ta zmiana, tim barżi, że zapadła dzéń pò zéńdzenim Pòspólny Kòmisje Rządu i Miészëznów, tej to cało ni mô jak sã òdniesc do zmianów, do tegò ta nôgłô zmiana je wprowadzonô przed Gòdama, co ùniemòżlëwiô reakcjã.

  Rozmajité kaszëbsczé strzodowiszcza chcą sczerowac pëtanié do wëszëznów ò taką, niezgódną z rëchlészima ùstaleniama decyzjã. Co do jinicjatiwów Mùzeùm direchtór placówczi zagwësniwô, że òne sã òdbãdą tak czë jinak. Më Kaszëbi so pòradzymë, pëtanié czë władza chce miec z nama dobrze, czë nié… – tak mòże skòméńtérowac wëdarzenia òstatnëch dwùch dniów.

  Dobri Dzéń Kaszëbë, 23.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑