Słuchaj Radia Kaszebe
  Pòmòrzé

  Opublikowano 5 stycznia, 2017 | przez Marcin Szczepański

  Jeden pòspólny elektroniczny biliet dlô wòjewództwa

  To mdze lżi rézowac pò pòmòrsczim wòjewództwie – do 2020 rokù mô bëc wprowadzony jeden pòspólny elektroniczny biliet. Jintencjowi lëst w ti sprawie wczora mają pòdpisóné samòrządowé wëszëznë wòjewództwa, przedstôwcowie gardów i przewòznicë.

  – Më rechùjemë, że dzãka znikwienimù pòmachtónëch tarifów wicy lëdzy wëbierze gardową kòmùnikacjã jakno dojôzd np. do robòtë – gôdô marszôłk pòmòrsczégò wòjewództwa Mieczisłôw Sztruk.

  To jidze ò zjintegrowanié pasażérsczi jinfòrmacje i systemë pòbòru òpłatów. Tarifë kònkretnëch przewòzników mdą miałë jedno mòdło. To systema wëbierze nôlepszi bédënk dlô pasażérë niezanôleżno òd tegò czim òn jedze i kùli mô przesôdków. Za jeden zjintegrowóny miesãczny biliet më mdzemë mòglë np. zapłacëc smartfònã – klarëje Hùbert Kòłodzejsczi z Metropòlitalny Kòmùnikacjowi Zrzeszë Gduńsczégò Wikù. Jintencjowi Lëst òkróm pòmòrsczich marszôłków i samòrządarzów z Trzëgardu mają pòdpisóné m. jin. przedstôwcowie Wejrowa, Słëpska, Dërszewa i Ùszczë ë SKM w Trzëgardze i Regionalnëch Przewòzów. Kòszt wprowadzeniô systemë sã rechùje na 55 mln zł we wikszim dzélu pòkrëti z eùrodëtków.


  Utworzenie systemu, który połączy Pomorze – zakłada list intencyjny podpisany w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku przez samorządowców i przewoźników.

  Dotyczy on utworzenia w województwie pomorskim regionalnego, zintegrowanego systemu opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej. Oznacza to, że będziemy mogli podróżować na podstawie jednolitego, zintegrowanego biletu elektronicznego. Niezależnie od środków transportu i ilości przesiadek system wybierze najlepszą ofertę dla pasażera. Ponadto podróżujący będzie mieć możliwość płacenia za przejazd gotówką, korzystając ze smartfonu, karty płatniczej lub karty miejskiej.

  Dodatkowo planowane są inne udogodnienia jak: informacja pasażerska zintegrowana dla województwa, planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz specjalne oferty łączące opłaty za przejazd z usługami turystycznymi.

  Wdrożenie programu ma nastąpić do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł. Założono, że poziom dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 85 procent.

  Klëka Radia Kaszëbë, 05.01.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone
  Back to Top ↑