Słuchaj Radia Kaszebe
  J. kaszubski

  Opublikowano 20 grudnia, 2016 | przez Adóm Hébel

  „Werónka w przedszkòlu” – ksążka ju w ksãgarniach

  W tim tidzeniu w aùdicjach Klaprë ë Pludrë i Na widnikù Kaszëbë më Wama prezeńtëjemë nową pòzycjã na wëdôwnym rinkù. Ksążeczka ò żëcym Werónczi – trzë i pół latnégò dzeùsa jaczi chòdzy do przedszkòla napisónô przez Aleksandrã i Dariusza Majkòwsczich.

  Ksążka mô môłé rozmiarë, le je napisónô prostim jãzëkã i òbzdobionô farwnyma jilustracjama. Nasz zamëszlënk je taczi, żebë ta ksążka bëła tónô i prosto wëdónô, żebë zachãcëc do przeczëtaniô swòjim dzecóm. Taczich prostëch ksążków na naszim rinkù je dërch mało – gôdô Dariusz Majkòwsczi. Ò czim je ksążka? To w naszich aùdicjach gôdô Asza Majkòwskô, córka aùtorów, jakô jakno pierszô pòzna bòhatérkã ksążeczczi. W ksążce òkróm kaszëbsczégò tekstu i òbrôzków je téż pòlsczi dolmaczënk i apel do starszich, żebë czëtelë swòjim dzecóm pò kaszëbskù. Werónka w przedszkòlu je do kùpieniô na stronie kaszubskaksiazka.pl i w òficynie CZEC, mòże jã téż dobëc przez òdpòwiesc na prosté pëtanié w naszich aùdicjach Klaprë ë Pludrë i Na Widnikù Kaszëbë.

  Klëka Radia Kaszëbë, 20.12.2016

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑