Słuchaj Radia Kaszebe

  DD Kaszuby

  Michôł Paséczny – Rëmiô rajã dlô jinwestorów?

  Opublikowano 14 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Przed Rëmią wiôldżé drogòwé jinwesticje, jaczé mają znikwic sztopë, pòlepszëc dojachanié do Trzëgardu, le téż zwikszëc gòspòdarczą atrakcjowòsc gardu i dac mieszkańcóm nowé rekreacjowé zonë. „Droga Trzech Krézów scygnie firmë na jinwesticjową zonã, dzãka czemù Rëmianowie ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  Dorota Richert – zmierzą sã z Méstrã Janã

  Opublikowano 7 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Z nieprostim ùtwórstwã Trepczika zmierzą sã ùczniacë na kònkùrsu Piesnie w Miszewie. Ju dzesąti rôz do Miszewa zjadą młodi mùzykańcë jaczi zaprezeńtëją ùtwórstwò Méstra Jana i kòmpòzycje dzysdniowëch artistów. – Trepczikòwé ùtwórstwò je drãdżé w wëkònanim, ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  Tadeùsz Wiszniewsczi – KZG achtnie za starã ò strzodowiszcze

  Opublikowano 6 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Kòmùnalnô Zrzesz Gminów Dolëznë Redë i Chilonczi mô 26 lat, w czwiôrtk pòdrechùją pòsobny rok dzejaniô. – Òrganizëjemë kùrsë do szkólnëch z òchronë strzodowiszcza na jaczich òni twòrzą rozrzeszenia w edukacje. Pózni te rozrzeszenia ùprzistãpniwómë szkòłóm.” ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  Barbara Kąkól – 70 lat Kaszëbsczégò Mùzeùm

  Opublikowano 1 czerwca, 2017 | przez Adóm Hébel

  Zaczãło sã òd priwatnégò zbiéru pamiątków nalazłëch na pszãtrach chëczów. Dzysô ekspòzycje Kaszëbsczégò Mùzeùm w Kartuzach òbjimają tësące lat historie ti zemie. Witro w Kartuzach ùroczëzna sédmëdzesątégò gebùrstagù placówczi. „Frãc Tréder zbiérôł pamiątczi pò chëczach. (…) ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  Môrcën Dréwa – Dëchòwô stolëca mdze wita pò kaszëbskù

  Opublikowano 31 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  Wjéżdżającëch do Wejrowa mdą witac tôflë jinfòrmùjącé, że sã je w Dëchòwi Stolëcë Kaszëb. „Pòstawienié tôflë to mòże bëc zygnal do debatë nad wprowadzenim debëltnëch pòzwów Wejrowa. (…) Ta jinicjatiwa parłãczi wszëtczé strzodowiszcza, jaczé we wôżnëch ... czytaj dalej


  DD Kaszuby

  Éwa Szimańskô: Agrotôrdżi nié blós dlô gbùrów

  Opublikowano 30 maja, 2017 | przez Adóm Hébel

  W Lubaniu szëkùje sã wiôlgô rozegracjô zrzeszonô z tôrgama gbùrów. Òrganizatór – PODR rôczi równak nié le gòspòdarzi. „Rôczimë nié le gbùrów. Tu mdze mógł téż dostac wiele drzéwiãtów do najëch ògrodów i òszmakac czekawégò jestkù ... czytaj dalej


  Back to Top ↑