Słuchaj Radia Kaszebe
  Pòmòrzé

  Opublikowano 14 stycznia, 2016 | przez Radio Kaszëbë

  Kaszëbskô Jednota zrzesza się z European Free Alliance

  Wòlnô Eùropejskô Przëstojizna, pò anielskù “European Free Alliance” to je jedna z frakcjów z Eùropejsczim Parlameńce, jakô tam dzejô razã z jinyma szesc eùropejsczima partiama, taczima jak chrzescëjańskò-demòkraticznô Lëdowô Partiô, socjaliscë, abò kònzerwatiscë. Ò aktiwnoscë EFA, jakô zrzesziwô eùropejsczé nôrodë bez państwa, dopiérze më ni mielë wiele czëté na Kaszëbach. Mòżlëwé, że terô to sã zmieni dzãka Stowôrze Lëdzy Kaszëbsczi Nôrodnoscë „Kaszëbskô Jednota”, jakô mô starã bëc nôleżnikã òbzérnikã European Free Alliance. Ò drobnotach, w relacje z Brusel w Belgie – Artur Jablonsczi.

  Eùropejsczi Parlameńt sã skłôdô ze 751 pòsélców, wëbrónëch w 28 Państwach Nôleżnikach Eùropejsczi Ùnie. To je wôżné fòrum pliticzny debatë i pòdjimaniô decyzjów na szczeblu Eùropejsczi Pòspólnotë. Kònkretné nôrodné partie sã zbrzątwiają w Parlameńce w sédme frakcjów. Jednąz nich je prawie European Free Alliance. To karno mô na dzysô 7 parlamentarzistów ze Szkòcje, Walie, czë Katalonie. Òni mają na se przëjãté òbrzészk reprezeńtowaniô w eùropejsczi pòspólnoce téż drëdżé bezpaństwòwé nôrodë. W Wòlny Eùropejsczi Przëstojiznie je jich zbrzątwionëch kòle 40. Terô ò nôleżnictwò w EFA mô starã téż Kaszëbskô Jednota. Delegacjô Kaszëbów bëła na pòsedzenim prezydium Zarządu EFA jaczé bëło w Brusel w sedzbie Kòmitetu Regionów. Jô spitôł Guentera Dauwena, direchtora European Free Alliance jaczé są szanse Kaszëbsczi Jednotë na zbrzątwienié sã z EFA:

  Günter Dauwen: Nama baro milo je ògloszëc, co prezydium EFA daje wiadlo do Òglowigò Zéndzeniégò naszëch dzejôrzów, jaczi bãdze w lżekwiôce, cobë Kaszëbów przëjic do naszégò karna jakno nôleżników òbserwùjącëch. Baro sã z tegò cëszimë. W przińdnoce tej mómë nôdzejã dzejac razã. Pòlsczi rząd nick nie robi , cobë Kaszëbi sã rozwijalë. Òni mają taką pòlitikã, cobë trzimac ten „status quo” jaczi je, a to pòmalë prowadzy do asymilacje Kaszëbów. Ma razã z wama chcema dzejac procem témù, chcemë wama pòmagac, do te prawie je EFA.

  Kùńcowô decyzjô ò przëjãcym Kaszëbsczi Jednotë do European Free Alliance mô przińc w łżëkwiace na Walnym Zéńdzenim EFA na Kòrsyce. To bë Kaszëbóm dało mòżlëwòtã ùdzélu w robòce Eùropejsczégò Parlameńtu, co mô wiôldżé ùstawòdôwczé i bùdżetowé ùprawnienia, jaczé mù dôwają mòżlëwòtã – na równo z przedstôwcama rządów nôleżniczich państwów w Eùropejsczi Radzëznie – decydowaniô ò richtągù w jaczim Ùniô jidze. W tëch dzejaniach Parlameńt mô starã rozkòscérzac przede wszëtczim demòkracjã i prawa człowieka. Z Brusel – Artur Jablonsczi – Radio Kaszëbë.

  Foto: Jorgos Papadakis

  Klëka Radia Kaszëbë, 14.01.2016

   

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Z nami wiesz, co słychać! Na Nordzie i południu Kaszub. Podziel się ze słuchaczami, co słychać u Ciebie. Prześlij wiadomość, zdjęcie lub film - redakcja@radiokaszebe.pl  Back to Top ↑