Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 27 października, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.10.27 (csb)

  • Blós tidzéń òstôł do Kaszëbsczégò Diktańda. Pòdpòwiémë jak flot i skùteczno sã naùczëc naji òrtografie.
  • Kaszëbsczi wësziwk robi fùrorã w Miemcach – we Frankònie skùńcził sã wëstôwk dokazów z kònkùrsu w Lëni.
  • Stowôra Białków Zgòrzałégò fejrëje 10 – lecé dzejalnoscë.

  PIĄTK, 27 rujana

  • Le tidzéń òstôł żebë przëbôczëc – i wëszlifòwac regle òrgografie.

  4 smùtana ju 17-ti rôz piszący sã zmierzą w Diktańdze ò titel Méstra Kaszëbsczégò Pisënkù. Tej chcemë przëbôczëc, że w alfabece mómë 34 lëtrë, ò dwie wicy jak w pòlsczim. Ni ma lëtrów taczich jak ś, ź, ć, dź, za to mómë ò 5 wicy samòzwãków – ò jaczich wicy rzeką nama sztudérze trzecégò rokù etnofilologie Gduńsczégò Ùniwersytetu. Diktańdo mdze 4 smùtana w Bòjanie w gminie Szëmôłd. A më na dłëgszi kùrs òrtografie rôczimë dzysô do aùdicje Na widnikù Kaszëbë.

  • W gardze Anzbach òddalonym kòle 100 km òd Mònachium – letnicë mòglë pòdzywiac wësziwk przëjachóny z Lëni.

  Serwetë, tôflôczi i elemeńtë òbleczeniô to dokazë z 22 edicje òdbiwającégò sã w Dodomù Kùlturë w Lëni kònkùrsu. Zajinteresowanié Miemców nają kùlturą wëchôdô z partnerstwa Marszôłkòwsczégò Ùrzãdu z Westrzédną Frankònią a téż fascynacje miemiecczich letników kwiatama wëszëtima na biôłim sztofie, jaczé mòglë pòdzywiac chòcbë na dominikańsczim jôrmarkù we Gduńskù – klarëje przédnik Dodomù Kùlturë w Lëni Jón Trofimòwicz. Òdemkniãcé wëstôwkù bëło wicy jak 3 niedzele nazôd, terô ekspònatë wrócëłë na Kaszëbë. Z eksòzycją wiązałë sã wiôldżé kòsztë, bò wësziwk wëmôgô szpecjalnëch warënków transpòrtu, tak cobë jegò stón nadôwôł sã do pòkôzaniô. Òrganizatorowie kònkùrsu planëją òbjéżdżanié z wëstôwkã pò jinëch jinstitucjach, tą razą na Kaszëbach.

  • Stowôra Białków Zgòrzałégò – fejrëje 10-lecé dzejalnoscë.

  Zgòrzôłczi dzejają na rzecz promòcje Kaszëb w Pòlsce i za greńcą. Niastë edukùją młodé pòkòlenié, òrganizëją warkòwnie i dbadzą ò ùchòwanié kùlturowi spôdkòwiznë. Wiele razë wëstãpòwałë w pòlsczich i zagreńcznëch telewizjach. Za swòjã dzejalnosc bëłë téż nôdgrodzywóné – midzë jinyma Perłą Kaszëb i Òrmùzdową Skrą. Przédnikã Zgòrzôłków je Zyta Górnô, jakô òd czile lat ze zwënégama prowadzy priwatną Regionalną Jizbã. Jak gôdô ùdbów na promòcjã Kaszëb ji nie felëje. Nôleżniczczi i nôleznicë Stowôrë Białków Zgòrzałégò mdą fejrowac w kameralnym karnie w nôblëższi pòniedzôłk w Stãżëcë.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑