Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 20 grudnia, 2017 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2017.12.20 (csb)

  • Pò skandalu jaczi wëwòłałë słowa kòscérsczégò radnégò ò sztatusu kaszëbiznë je sproszczenié – Jignac Kòstëch równak nie przeprosył za nazwanié kaszëbsczégò gwarą.
  • Tôfle z pòlską i kaszëbską pòzwą Wejrowa mdą witałë tëch co wjéżdżają do gardu – mają zdecydowóné mieszkańcowie i radny.
  • Prowadnik òpiarti ò wrażenia letników na wãdrach pò Gdinie rëchtëje wëdôwizna Región.

  STRZODA, 20 gòdnika

  • Głãbòczé pòrëszenié wëwòłałë słowa radnégò kòscérsczégò krézu Jignaca Kòstëcha – jaczi na zéńdzenim radzëznë swierdzył, że kaszëbsczi to je gwara, a nié jãzëk.

  Natëchstopach zajinterweniowelë artiscë z teatru Zymk, Młodi Kaszëbi, Kaszëbskô Jednota i pismiono Skra w apelu, jaczi pòkôzôł sã w jinternece. Wczora pòjawiła sã òdpòwiesc radnégò w jaczi òpisywô kùlisë swòji wëpòwiescë. Ò sprawie rzecze Adóm Hébel.

  • Tôfle z pòlską i kaszëbską pòzwą Wejrowa staną na wjôzdach do gardu – mają jednogłosno zdecydowóné radny na wczorajszi sesje.

  Rëchli w spòlëznowëch dogôdënkach ùdbã pòpierlë mieszkańcowie. Anketã w ti sprawie wejrowsczi Ùrząd Gardu przeprowadzył na wniosk Stowôrë Lëdzy Kaszëbsczi Nôrodnoscë „Kaszëbskô Jednota” i Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Anketowóny delë 632 wôżné głosë, 86 proceńt bëło za wstawienim tôflów z kaszëbską pòzwą gardu. – Wejrowò to je dëchòwô stolëca Kaszëb i sã nie sromi swòji juwernotë – kòméńtérëje decyzjã radnëch i efekt anketë wiceprezydeńt Bejata Rutkewicz. Ùchwôlënk w sprawie wprowadzeniô tôflów z debëltną – pòlskąi kaszëbską pòzwą Wejrowa trafi terô do zacwierdzeniô na biórkò minystra bënowëch sprawów i administracje.

  • Gdiniô na wiodro i niéwiodro to je ksążkòwi bédënk – wëdôwiznë Región.

  Kùńczi robòtã przë prowadnikù, jaczégò zamkłosc bëła wërifikòwónô na prôwdzëwëch wãdrach pò gardze. To baro zwiksziwô atrakcjowòsc pùblikacje, bò mómë sprawdzoné, co pò prôwdze jinteresëje letników – pòwiôdô Jarosłôw Élwart, przédnik wëdôwiznë Region. Jaczi mô pòkazac Gdiniã òd stronë ji rozmajitëch historicznëch wątków, przemikającëch sã w całi historie gardu. W tim gardze miészają sã wątczi Kaszëbów i cëzëch, tej pòkazywómë tã całownotã, jaczi nie jidze pòdzelëc – gôdô Jarosłôw Élwart. Wedle planu ksążka “Gdynia na pogodę i niepogodę” bądze fardich w pierszi pòłowie gromicznika.

  Radio Kaszëbë, 11:55

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑