Słuchaj Radia Kaszebe
  Jinfòrmacëje

  Opublikowano 23 lutego, 2018 | przez Adóm Hébel

  Klëka 2018.02.23 (csb)

  • „Z Kaszëb do Aùstrie” pòd tim titlã sã pòkôza kòrespòndencjô lëteratów z aùtriacczim badérą Ferdinańdã Neureitrã
  • W klëce rzeczemë ò kaszëbsczi kriptowaluce – Cassubian Dëtk to mdze pòwszédny strzodk hańdlowi wëmianë?
  • W Kartuzach òni żdżą za zgłoszeniama kańdidaturów do nôdgrodë bùrméstra ”Kartëskô Skra”

   


  PIĄTK, 23 gromicznika

  • To je òsoblëwô i długò òczekiwónô pùblikacjô – „Z Kaszub do Austrii” – pòd tim titlã sã pòkôza kòrespòndencjô lëteratów z aùstriacczim badérą Ferdinańdã Neureitrã.

  Aùtórka òbrobieniô to je Adéla Kùjik-Kalinowskô ze Słëpska. Pòchôdający z Aùstrie Ferdinańd Neureiter to béł badéra kaszëbsczi kùlturë, aùtór m. jin. nacéchòwaniô dzejów kaszëbsczi lëteraturë pòd titlã „Geschichte der Kaschubischen Literatur”. W tim célu, przede wszëtczim w latach 70 i 80 XX stalata pisôł z wnet 40 lëteratama, ùczałima i dzejarzama stądka. Òbrobienim tëch lëstów òb czas ùczałégò sztipendium z Kòlonie sã zaja profesór Adéla Kùjik-Kalinowskô. Efekt ji badérowaniów to je ksążka „Z Kaszub do Austrii”, jaką wëdało Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Gôda Ana Dunst, direchtórka wëdôwiznë KPZ. Ksążka „Z Kaszub do Austrii” 27 gromicznika mdze promòwónô we filie Wòjewódzczi Bibloteczi we Gduńskù przë Mariacczi. Pòtkanié sã zacznie ò 6:30 wieczór.

  • Całi czas je głosno ò Bitcoinach – “wirtualnëch dëtkach”, jaczé kùpioné pôrã lat nazôd dzysô mògą bëc sprzedóné za wiele wikszi priz.

  Timczasã to je le jedna òd tzw kriptowalutów. To mòże kùpic, a téż samémù wëdobiwac Cassubian Dëtk – kaszëbsczi òdpòwiednik Bitcoina i jinëch tegò zortu strzodków wëmianë. Jak to wszëtkò je zbùdowóné i jak mòże na tim zarobic? Ò tim rzeczë Adóm Hébel.

  • W Kartuzach òni żdżą za zgłoszeniama kańdidaturów do nôdgrodë bùrméstra „Kartëskô Skra” – Òna je dôwónô w kategòriach: kùltura, promòcjô, spòrt, pòdjimiznë i „pòmôgają drëdżim”.

  Zgłaszac kańdidatów to mògą stowôrë i òrganizacje, priwatny lëdze, warkòwé kòrpòracje a téż zrzeszenia pòdjimarzów, jinstitucje, direchtorowie òbswiatowëch placówków, przedstôwcowie mediów i mieszkańcowie gminë Kartuzë. – Më żdżemë za pòdpòwiescą, kòmù sã słëchô òsoblëwie pòdzãkòwac za bëlné zwënédżi w dzejalnoscë na rzecz gminë Kartuzë – gôdô bùrméster Grégór Gòłuńsczi. Zgłoszenia to mòże składac do 2 strëmiannika, przëjimóné są blós we fòrmie wnioskù na pismie, jaczi to mòże pòbrac z jinternetowi stronë Gminë Kartuzë.

  Radio Kaszëbë, 11:55 

  Udostępnij: Share on Facebook1Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑