Słuchaj Radia Kaszebe
  Pòmòrzé

  Opublikowano 17 lutego, 2017 | przez Adóm Hébel

  Pòwstało Parlamentarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu

  Môlowé sprawë wôżniészé jak pòliticzné pòdzéle – pòwstało Parlamentarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu. Jegò zadanim mô bëc realizowanié nôwôżniészich, przede wszëtczim jinfrasztrukturowëch tôklów.

  11 gromicznika pòsélc Môrcën Hòrała ògłosył pòwstanié Karna i stôł sã jegò przédnikã. Òkróm niegò do grëpë nôleżi Dorota Arcyszewskô Mielewczik i Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedlëwòscë, Platfòrmã reprezeńtëje midzë jinyma Kadzmiérz Plocka, je téż przedstôwca Nowoczesny. Kòżdémù zanôlégô na tim, cobë bëlno służëc mieszkańcóm, stądka më sã dogôdelë wëżi pòdzélów – gôdôł na naji antenie Môrcën Hòrała. Karna to Gdiniô, Reda, Rëmiô i Wejrowò, a téż przëlégającé administracjowé jednostczi. Wëapartnienié taczégò prawie terenu mô swòje ùzasadnienié – przekònywôł Hòrała.

  Te pòspólné sprawë to midzë jinyma droga S6, a kònkretno tzw. Kaszëbsczi Szpùr jaczi prowadzy z Trzëgardu do Słëpska. Ji bùdacjô w terminie stanãła pòd merkã zapitaniô. Òb czas terôczasny kadencje pòjawiłë sã wiadła ò niemòżlëwòce wëkònaniô ti sztrategiczny jinwesticje. Pòliticë Prawa i Sprawiedlëwòscë brónią sã gôdającë, że planowónô S6 ju rëchli nie dosta finansowégò zapleczô. Terô to mô bëc jeden z przédnëch pòspólnëch célów pòsélców z tegò terenu. Òkróm tegò mają ùprawic sytuacjã banowiznë na dzélu midzë Trzëgardã a Kòscérzną, rozwij Wòjnowi Mariniznë, czë zając sã drogą OPAT. Parlameńtarné Karno Drëchów Gdinie i Môłégò Trzëgardu zrzesziwô na dzysô sédmë pòlitików i rôczą zajinteresowónëch z rozmajitëch òpcjów do wespółtwòrzeniô tegò cała.

  Klëka Radia Kaszëbë, 17.02.2017

  Udostępnij: Share on Facebook0Share on Google+0Print this pageEmail this to someone


  O zespole

  Redachtór aùdicjów Na Widnikù Kaszëbë i Dobri Dzéń Kaszëbë. Pùblikùje w Bôłtëcczim Dzénnikù, Pòmeranie i Kaszëbsczi Zemie. Prowadzy blog hebel.kaszubia.com. Kòmédiańt, nôleżnik kabaretu Kùńda i czerownik teatru Zymk.  Back to Top ↑