Rolnictwo

Strona: 4

Na półmetku jest już nabór wniosków w ARiMRze o wsparcie inwestycji zabezpieczających wody przed azotanami. Pozyskać można do stu tys zł. To trzecie takie rozdanie w ciągu ostatnich czterech lat. Pomoc kierowana jest do gospodarzy prowadzących chów lub hodowlę zwierząt. Przyznawana jest jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych – 60 procent dla młodego rolnika […]

O bioasekurację powinni teraz szczególnie zadbać hodowcy drobiu – w związku z atakiem ptasiej grypy. Wykrywanych jest coraz więcej ognisk tej choroby, kolejne kraje wprowadzają zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z Polski. Do tej pory zlikwidowano około stu tysięcy kur, indyków i kaczek na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. By uchronić się przed przeniesieniem wirusa […]

Uprawa roli i europejskie fundusze nie mają przed nimi tajemnic – w Lubaniu najlepsi w swoich powiatach zmierzyli się w wojewódzkim finale Olimpiady Młodych Producentów Rolnych. Rozwiązywali test i odpowiadali na pytania m.in. z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony roślin i unijnych przepisów. Relację przygotował Piotr Szyca. Pięciu rolników będzie w przyszłym roku reprezentować […]

Nabór wniosków o pomoc dla grup producentów jest na finiszu – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin upływa 13 grudnia. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia ubiegłego roku. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Wsparcie przyznawane jest […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła dziś wypłatę zaliczek. Po raz czwarty w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat wypłacane są na poczet płatności bezpośrednich oraz po raz pierwszy na poczet płatności obszarowych z PROW. Zaliczki przekazywane są rolnikom na najwyższym, dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. To 70 procent należnych dopłat bezpośrednich oraz 85 procent […]

Afrykański Pomór Świń niebezpiecznie zbliża się do granic Kaszub. By uchronić się przed stratami producenci trzody chlewnej powinni przestrzegać zasad bioasekuracji. Nowe ognisko ASF odkryto w połowie sierpnia koło Pasłęka. W związku z tym od września także w części województwa pomorskiego obowiązują ograniczenia możliwości przemieszczania świń, mięsa wieprzowego oraz dzików i ich mięsa. Wystarczy jedno […]

Przekaż gospodarstwo, weź rekompensatę z PROW-u – zachęcają w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór wniosków rozpocznie się 30 września. Pomoc może być przyznana rolnikowi wpisanemu do prowadzonej przez ARIMR ewidencji producentów i uczestniczącemu w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich. Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie posiadanego gospodarstwa – czyli gruntów […]

Przed wykopkami są dobrej myśli – rolnicy i eksperci spotkali się w Lubaniu na Dniu Ziemniaka. Dyskutowano jakie odmiany wybierać i jak chronić przed chorobami by uzyskać dobry plon. Szacowano też, że w tym roku będzie on nienajgorszy. Z uczestnikami spotkania w Lubaniu rozmawiał Piotr Szyca.

Poczekać ze zbiorem będą musieli rolnicy z gminy Lipnica poszkodowani przez suszę. Powinni natomiast składać wnioski o szacowanie szkód do Urzędu Gminy. Wystąpił on do pomorskiego wojewody o powołanie czteroosobowej komisji, która będzie wizytować pola wskazane przez rolników. Jak mówi Tomasz Łącki – sekretarz urzędu Gminy Lipnica, do czasu szacowania strat wnioskowane uprawy nie mogą […]

O konieczności sporządzania planów nawożenia azotem przypominali na naszej antenie przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zalecają korzystać z danych udostępnionych na portalu „IRZplus”: Obowiązek sporządzania planu od ubiegłego roku ma część rolników. Polskie prawo dostosowano w tym względzie do przepisów unijnych. – Ich celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych – […]


Current track

Title

Artist