Nie każdy gość jest pożyteczny – gatunki inwazyjne na Kaszubach

Radio Kaszëbë 5 listopada 2019

Słuchacze poznają zagrożenia dla bioróżnorodności, jakie niosą za sobą tzw. inwazyjne gatunki obce. Ich introdukcja i rozprzestrzenianie się zagraża wielu rodzimym gatunkom. Stały się one poważnym problemem nie tylko dla ekologii, ale i gospodarki człowieka. Według Konwencji o Różnorodności Biologicznej z 1992 r. inwazje są jednym z najważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności.

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Niestety, wiedza o tych zagrożeniach jest w społeczeństwie bardzo nikła, a dotyczą one w zasadzie wszystkich, również mieszkańców Kaszub, gdzie trwa ekspansja terytorialna wielu gatunków obcego pochodzenia (warto wspomnieć choćby o norce amerykańskiej czy jenotach). Koniecznym jest edukacja na ten temat, bo ludzie niemający wiedzy o tym, jakie niebezpieczeństwo niesie ze sobą sprowadzanie na Pomorze obcych gatunków, mogą zagrozić wielu naszym rodzimym gatunkom, np. wiewiórki pospolite (rude) są zagrożone przez wiewiórki szare, które zdominowały już Wielką Brytanię, a teraz przywożone do Polski przez osoby podróżujące do Anglii czy Szkocji, mogą rozmnożyć się także na Kaszubach. Niektóre rośliny obce są zagrożeniem nie tylko dla bioróżnorodności, ale i dla zdrowia, a nawet życia człowieka. Przykładem może być Barszcz Sosnowskiego.

Koszt kwalifikowany zadania 13 500,00 (w PLN). Kwota oraz dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 10 000,00 (w PLN). Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt Kampania informacyjno-promocyjna „Nie każdy gość jest pożyteczny – gatunki inwazyjne na Kaszubach” 

WFOŚ-Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznegoCurrent track

Title

Artist