„Potrzebne i wcale nie tak brzydkie – płazy na Kaszubach” (1)

Radio Kaszëbë 22 listopada 2022

Płazy to zwierzęta żyjące w dwóch środowiskach-wodnym i lądowym. Zajmują ważne miejsce w przyrodzie, będąc pożywieniem dla wielu gatunków, a jako drapieżniki zjadające szkodniki są niezwykle ważne dla gospodarki. Niestety, ludzie zazwyczaj nie doceniają ich roli i trudno jest im zrozumieć, że warto polubić płazy.

Zapraszamy do wysłuchania pierwszej audycji z cyklu „Polubić płazy”. Dowiemy się w niej nieco o zwyczajach i budowie ciała płazów, a także poznamy dwa najbardziej pospolite na Kaszubach gatunki: ropuchę szarą i żabę trawną.

 

Kampania informacyjno-promocyjna „Potrzebne i wcale nie tak brzydkie – płazy na Kaszubach”.  Projekt dofinansowany przez WFOŚiGW. Koszt kwalifikowany zadania 26 000,00 zł; kwota dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 20 000,00 zł.

www.wfos.gdansk.pl

sprawozdanie



Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: