Bytów

Strona: 4

Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie prowadzi pierwszy nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To pieniądze na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Limit środków do rozdysponowania to blisko 400 tys zł. Wsparcie można przeznaczyć na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Można też zapłacić za […]

Powołano ją uchwałą Rady Miejskiej z końca października ubiegłego roku. Ma być organem doradczym burmistrza. Samorząd chce skorzystać z doświadczenia seniorów i pomóc w ich aktywizacji. Prawo do zgłaszania kandydatów na członków Bytowskiej Rady Seniorów mają przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych oraz zarządy osiedli, rady sołeckie, kluby radnych Rady Miejskiej i grupy […]

Stu chętnych, ale tylko 67 miejsc wolnych. W Bytowie Powiatowy Urząd Pracy rekrutuje do programu ”Dźwignia do zatrudnienia”. Jego założeniem jest, by do końca tego roku bezrobotni powyżej 30 roku życia znaleźli zatrudnienie. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych i z najniższymi kwalifikacjami, dlatego zaoferowane zostaną staże, szkolenia i wsparcie doradcze. – Chcemy skupić […]

Brak śniegu nie oznacza, że dzieci nie jeżdżą autokarami na zimowy wypoczynek – policja zapowiada ich wzmożone kontrole. Przez całe ferie będzie też więcej kontroli drogowych. Policjanci sprawdzają stan techniczny autobusów oraz trzeźwość kierowców. Taką kontrolę można też „zamówić” dzwoniąc odpowiednio wcześniej do najbliższej komendy. Pod lupę brani są też inni kierujący. – Na trasach […]

Zabawy z gliną – to nie tytuł filmu sensacyjnego, a warsztaty plastyczne w Bytowskim Centrum Kultury. W ferie dzieci mogą tam liczyć także na zajęcia z animacji teatralnej, śpiewu i baletu, projekcje filmowe oraz gry i zabawy. Chętnych jest tyle, że nie dla wszystkich starczyło miejsca. Z uczestnikami i prowadzącym warsztaty w Bytowie rozmawiał Piotr […]

Mieszkańcy gminy Bytów mogą bezpłatnie nauczyć się jak wykorzystać zasoby internetu. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Biblioteka Miejska w Bytowie. Udział jest bezpłatny. Gmina będzie je realizować w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w programie współfinansowanym z unijnych funduszy. Cykl warsztatów z poruszania się w wirtualnym świecie przeznaczony jest do mieszkańców Gminy Bytów powyżej 25 […]

Ma być „Dźwignią do zatrudnienia” – w Bytowie rekrutują bezrobotnych do programu z unijnym dofinansowaniem. Aktywizację zawodową ma w nim przejść 67 osób po 30 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – czyli osoby po 50, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne czy o niskich kwalifikacjach. Dla każdego bezrobotnego przygotowany zostanie […]

Ostatnia zniszczona ulica w centrum Bytowa będzie wyremontowana. Mowa o ulicy Miłej, na którą samorząd otrzymał przed świętami prawie milion złotych dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. To część rewitalizacji tej części miasta. Na Miłej położona zostanie nowa nawierzchnia. Wzdłuż ulicy przylegającej do parku wyłożony zostanie też nowy chodnik. – Modernizacja ma rozpocząć się po zimie, […]

Mieszkańcy gminy Bytów w łatwy sposób mogą przekonać się na co samorząd wydaje swój budżet. To dzięki dołączeniu do platformy nacoidamojepieniadze.pl. Przejrzyste zestawienie przygotowywane jest na podstawie uchwały budżetowej i podzielone na kategorie tematyczne jak: oświata i wychowanie, transport i łączność, ochrona środowiska oraz gospodarka mieszkaniowa. Wpisując anonimowo wysokość swojego miesięcznego wynagrodzenia można sprawdzić, jak […]

Władze Bytowa zachęcają mieszkańców do korzystania z mobilnej aplikacji, która przypomni o wywozie śmieci. Jej najważniejsze funkcje – oprócz udostępnienia harmonogramu – to także informowanie o zbiórkach okazjonalnych oraz o miejscach, w których można oddawać odpady w sposób selektywny. Za pośrednictwem aplikacji można też zgłaszać nielegalne wysypiska i tzw. „odpady niczyje”. – Informacja trafi do […]


Current track

Title

Artist

Background