Słuchaj Radia Kaszebe

    Co słychać? „Szemud”

    W Szëmôłdze béł przezérk szpòrtów

    3 października, 2018 | przez Radio Kaszëbë

    Na zòrganizowónym przez pùblëczną biblotekã pòtkanim to mógł ùczëc frantówczi spiéwóné przódë lat pò chëczach, anegdotë i szpòrtë pòwiôdóné nié    Back to Top ↑