ARiMR

Strona: 3

20 października rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Termin ogłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O wsparcie mogą wystąpić przedsiębiorcy prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo i spełniający określone warunki. Mogą liczyć na roczne płatności przez pierwsze pięć lat po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji […]

Niewiele czasu zostało na ubieganie się o wsparcie na modernizację gospodarstw – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin w wydłużonym naborze upływa 20 września. Wnioski można składać we wszystkich pięciu obszarów wsparcia. Rolnicy mogą się ubiegać o pomoc w rozwoju produkcji prosiąt, mleka krowiego i bydła mięsnego. Wspierane są też inwestycje związane z racjonalizacją […]

Koła Gospodyń Wiejskich mogą się już ubiegać o przyznanie pomocy finansowej – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór potrwa do końca września lub do wyczerpania środków w programie. To jego czwarta edycja. Trzeba być zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Wysokość wsparcia uzależniona jest od liczby członków koła – od 5 tys zł […]

Nową aplikację do składania wniosków przez internet uruchomiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nosi nazwę eWOP, czyli „elektroniczny Wniosek o Płatność”. Umożliwia rolnikom składanie wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014 – 20. Elektroniczna komunikacja między beneficjentem a Agencją ma usprawnić proces weryfikacji dokumentów, co w rezultacie […]

Kończy się nabór wniosków o wsparcie na bioasekurację – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin to 27 sierpnia. O refundację połowy wydatków mogą się ubiegać rolnicy, którzy utrzymują w swoich gospodarstwach trzodę chlewną. Dofinansowanie obejmuje zakup odzieży ochronnej, mat dezynfekcyjnych i sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji. Można też otrzymać częściowy zwrot zabezpieczenia przed […]

Nigdy nie rekomendujemy zakupu urządzeń konkretnej firmy – przypomina Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I radzi sprawdzać, jakie dofinansowania są dostępne. To reakcja na docierające do Agencji sygnały, że rolnicy są zachęcani do zakupu urządzeń uzdatniających wodę od konkretnego producenta. Połowę kosztu miałby refundować ARiMR. Tymczasem wsparcie finansowe realizowane przez Agencję w ramach Programu Rozwoju […]

Bezpłatnie i przez internet rolnicy mogą wziąć udział w spotkaniu informacyjnym dotyczącym m.in. dostępnych dla nich dotacji. Webinaria będą dwa – dziś i jutro o 11:00. Rozłożono je na dwa dni, by skorzystać z tej formy edukacyjnej mogła jak największa grupa rolników – poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Eksperci Agencji opowiedzą o zasadach ubiegania […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z końcem czerwca zamyka cztery nabory wniosków o dofinansowanie. To ostatni moment, żeby ubiegać się o premie dla młodych rolników, wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw, pomoc klęskową oraz pomoc dla pszczelarzy. Premia dla młodych rolników wynosi 150 tys. zł, natomiast na restrukturyzację małych gospodarstw 60 tys zł. Obie są bezzwrotne, […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła w tym tygodniu godziny otwarcia powiatowych biur. Ma to związek z kończącym się naborem wniosków o dopłaty bezpośrednie za bieżący rok. Podstawowy termin, w którym można występować o przyznanie przyznanie płatności bezpośrednich i obszarowych PROW, minie 17 czerwca. Wnioski można składać wyłącznie przez internet za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ale […]

Pięć naborów wniosków w jednym terminie zapowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozpoczną się za dwa tygodnie i dotyczyć będą modernizacji gospodarstw rolnych. O wsparcie będzie się można ubiegać we wszystkich jej obszarach. To rozwój produkcji prosiąt, mleka krowiego, bydła mięsnego, nawadnianie oraz obszar związany z racjonalizacją technologii produkcji, zmianą jej profilu, zwiększeniem skali i […]


Current track

Title

Artist