Metropolia

Rozpoczęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy o związku metropolitalnym w naszym województwie chce Sejmik Województwa Pomorskiego. Większością głosów przyjęto apel w tej sprawie do Prezydium Sejmu. Chodzi o projekt przyjęty rok temu przez Senat. Jak argumentowali zaproszeni na obrady Sejmiku samorządowcy – prawne regulacje do wykonywania zadań przekraczających kompetencje pojedynczych samorządów dałyby szansę lepszego rozwoju […]

Pod hasłem „Inteligentny samorząd” odbędzie się IX edycja kongresu Smart Metropolia. Można jeszcze zgłosić swój udział. To największa w Polsce coroczna konferencja poświęcona zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. Tegoroczne spotkanie odbędzie się 06 września na gdańskim stadionie. Podczas paneli dyskusyjnych mowa będzie o roli samorządu […]

10 lat koordynacji działań i wymiany doświadczeń. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot obchodzi w tym roku okrągłą rocznicę. To stowarzyszenie 49 gmin oraz 8 powiatów ziemskich. – Jego celem jest poprawa komfortu i jakości życia mieszkańców – mówił na naszej antenie Prezes Zarządu i Dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Michał Glaser. Wynikiem współpracy samorządów jest m.in. Standard Minimum […]

Nowy system Mevo będzie najprawdopodobniej kosztował 159 mln zł. Na tyle opiewa tańsza oferta w przetargu na wybór operatora Systemu Roweru Metropolitalnego. Druga jest ponad dwukrotnie wyższa. Propozycję korzystniejszą finansowo przedstawiła spółka City Bike Global. – Choć przewyższa o 52 mln zł kwotę zabezpieczoną przez Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot to nadal jest […]

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita chce aktywnie włączyć się w działania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Dołączył do grona kilkunastu instytucji wspierających stowarzyszenie pomorskich samorządów. Związek im. Fahrenheita utworzyły jesienią ubiegłego roku: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Gdański Uniwersytet Medyczny. Chcą m.in. współpracować przy pozyskiwaniu funduszy, wzmacniać relacje z przemysłem i biznesem. Tworzenie atrakcyjnego miejsca […]

O wyznaczenie terminu pierwszego czytania projektu ustawy metropolitalnej dla Pomorza apelują samorządowcy do marszałek Sejmu. List do Ewy Witek podpisali przedstawiciele 59 samorządów zrzeszonych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk – Gdynia – Sopot. O usankcjonowanie metropolii na Pomorzu zabiegają od pięciu lat. W połowie września minie rok od skierowania do laski marszałkowskiej projektu ustawy przyjętej przez […]

O krok bliżej wdrożenia nowego systemu roweru metropolitalnego MEVO. Na 19 lipca wyznaczono termin składania ofert na jego wykonanie dzięki decyzji Krajowej Izby Odwoławczej. Odrzuciła ona odwołanie spółki Nextbike Polska w restrukturyzacji, która domagała się m.in. przedłużenia terminu na składanie ofert o pół roku – to jest do listopada. To jedna z trzech firm, które […]

Odmłodzić tabor na pomorskich torach zamierza samorząd naszego województwa. Dlatego chce kupić 44 nowe, elektryczne pociągi. Z tego 30 będzie kursować na linii Wejherowo – Gdańsk, 14 pojedzie zelektryfikowaną linią Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Jak mówi pomorski marszałek Mieczysław Struk – inwestycje kolejowe są odpowiedzią na stale rosnące zainteresowanie tą formą komunikacji. Pieniądze na zakup pociągów […]

Mija pięć lat od rozpoczęcia starań o prawne usankcjonowanie metropolii na Pomorzu – przypominają samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot. Obecnie senacka inicjatywa ustawodawcza od 9 miesięcy jest w Sejmie. – Ustawa metropolitalna jest potrzebna do dalszego rozwoju naszego regionu – podkreśla prezes Rady Obszaru i prezydent Sopotu Jacek Karnowski. O rozpoczęcie prac […]

Za 4 mln 400 tys zł powstanie dokument, który pomoże określić przebieg południowej nitki Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Na tyle opiewa podpisana już umowa na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego. Dotyczy ono planów rozbudowy PKM i budowy torów ze śródmieścia Gdańska do szybko rozwijających się dzielnic – jak Orunia Górna, Łostowice czy Kowale. Firmę, która opracuje dokumentację samorządowa […]


Current track

Title

Artist