Choczewo

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła do pomorskiego wojewody wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. To jeden z najważniejszych kroków w procesie administracyjnym prowadzącym do rozpoczęcia inwestycji w gminie Choczewo.Decyzja o ustaleniu lokalizacji zapewni spółce prawo do niezbędnego terenu, zarówno na lądzie jak i na morzu. Określi również nieruchomości objęte inwestycją […]

Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie budowy elektrowni jądrowej w gminie Choczewo. Udział w nich może wziąć każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka.Uwagi i opinie należy wysyłać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który prowadzi postępowanie odnośnie decyzji środowiskowych dla budowy “atomówki” na Kaszubach oraz jej eksploatacji. – Liczy się każdy głos – przekonuje wójt gminy […]

Zielone światło dla budowy elektrowni atomowej na Kaszubach dało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Chodzi o wydaną tzw. decyzję zasadniczą. Potwierdza ona formalnie, że inwestycja Polskich Elektrowni Jądrowych jest zgodna z interesem publicznym oraz polityką realizowaną przez państwo. To kolejny kamień milowy dotyczący budowy atomówki. Dokument ten umożliwia inwestorowi ubieganie się o kolejne zezwolenia administracyjne, takie […]

Już trzeba inwestować w lokalne drogi – zwracali uwagę samorządowcy z Nordy na spotkaniu w Wejherowie dotyczącym budowy elektrowni jądrowej. Spotkali się z przedstawicielami inwestorów i Pełnomocnikiem Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Na kolejnych już obradach grupy roboczej skupiono się na aktualnym stanie prac przy budowie infrastruktury towarzyszącej. W głównej mierze chodzi o drogi, […]

Od Choczewa rozpoczną się dziś konsultacje przebiegu nowej drogi krajowej do lokalizacji elektrowni atomowej. Trasa ma prowadzić od drogi ekspresowej S6 do Lubiatowa. GDDKiA chce przedstawić projekt jej przebiegu łącznie z planem przebudowy istniejących dróg, budowy skrzyżowań i nowych dojazdów do nieruchomości. Spotkania będą dwa. Dziś o 18:00 w Choczewie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz jutro […]

Ważny krok dla budowy elektrowni atomowej na Kaszubach. Polskie Elektrownie Jądrowe podpisały umowę z amerykańskimi spółkami Westinghouse i Bechtel, które utworzą konsorcjum. Umowa określa zasady współpracy, czyli m.in. zakresy odpowiedzialności i warunki, jakimi mają się kierować partnerzy. Liderem konsorcjum na etapie projektowania elektrowni będzie  Westinghouse, a w czasie budowy – Bechtel.  Jak oceniła Minister Klimatu […]

Mają przyspieszyć modernizację oczyszczalni ścieków w Choczewie. Prawie 14 mln zł gmina pożyczyła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. To przedsięwzięcie niezbędne dla rozwoju gminy – mówi wójt Choczewa Wiesław Gębka. Jest też kluczowe w kontekście zbliżającej się budowy elektrowni jądrowej i planów budowy nowego osiedla. Po modernizacji poprawi się jakość […]

Lokalna Strategia Rozwoju jest w trakcie przygotowywania. W przyszłym tygodniu rozpocznie się cykl konsultacji, na których będzie można podpowiedzieć na co trzeba pozyskać unijne dofinansowanie. Strategia będzie skierowana do przedsiębiorców, samorządów i organizacji pozarządowych. W ubiegłych latach LGD rozdzieliła między nich 7 mln zł, między innymi na utworzenie nowych miejsc pracy czy poprawę dostępu do […]

Zabezpieczenia pasywne mają podnieść poziom bezpieczeństwa w elektrowni jądrowej, która powstanie w Choczewie. Nasz gość z Centrum Energetyki Jądrowej Politechniki Gdańskiej podkreślał, że konstruktorzy wyciągnęli wnioski m.in. z awarii w Fukushimie. Amerykańskie reaktory AP 1000, które mają być montowane w Choczewie, cechują się dużą liczbą pasywnych zabezpieczeń. Nowe technologie wymagają nowych kompetencji, w które muszą […]

Jak mówił na naszej antenie współautor kilkudziesięciu Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko – tutaj elektrownię atomową można zbudować bez dużej ingerencji w środowisko czy komfort życia mieszkańców. Jak zwrócił uwagę nasz gość, Pomorze nie ma dużej elektrowni, która mogłaby pracować w tzw. podstawie systemu. Chodzi o zapewnienie ciągłości dostaw prądu, gdy okresowo spadnie wydajność odnawialnych […]


Current track

Title

Artist