Samorząd

Strona: 3

W Rumi czekają jeszcze na zgłoszenia mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na rozwój miasta. Kompletują Komitet Rewitalizacji drugiej kadencji. Ma się w nim znaleźć 15 aktywnych osób, które chcą tworzyć forum dialogu między różnymi środowiskami. – Komitet jest potrzebny, jeśli chcemy skorzystać z unijnego programu – wyjaśnia burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Jak podsumował, to rozwiązanie […]

Dzisiaj obradować będą radni Sejmiku Województwa Pomorskiego. Sesja rozpocznie się za trzy godziny, jej przebieg będzie transmitowany w internecie. Wojewódzcy radni zajmą się m.in uchwałą dotyczącą przekazania gminom 1 mln zł na ochronę przeciwpożarową. To pieniądze na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Mają też nadać nowy statut Pomorskiemu Zespołowi Parków Krajobrazowych. Zmiana podyktowana jest przeniesieniem jego […]

Zarząd powiatu kościerskiego otrzymał jednogłośne absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Ocena była pozytywna, bo wydatki zrealizowano w 100% a dochody w 97%. Jak oceniła starosta Alicja Żurawska – to był dobry rok za sprawą rekordowo wysokich dofinansowań, w tym na budowę hali przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 czy scalenie gruntów w Płocicach i Lipuskiej […]

Samorządy wyprzedają węgiel po preferencyjnych cenach. Wnioski przyjmują m.in. w Wejherowie i Kartuzach. Jak zwracają uwagę w Wejherowie – okres dystrybucji paliwa stałego przez gminy wydłużono w nowelizacji ustawy. Zniesiono też limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Można więc kupić dodatkową ilość. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia i do wyczerpania miejskiego zapasu. Można […]

Do pilnego rozpoczęcia kompleksowego dialogu wzywa premiera 26 pomorskich samorządów. Chodzi o potrzeby regionu w związku z budową elektrowni atomowej. Memorandum do premiera wystosował samorząd województwa, 3 powiaty i 22 gminy. Dotyczy ono rządowego programu dla powiatów: lęborskiego, puckiego i wejherowskiego. – Trzeba zadbać o sieć dróg i linii kolejowych, edukację, nowe produkty turystyczne czy […]

Prawie 378 mln zł trafi do pomorskich samorządów i podmiotów prywatnych na żłobki i kluby malucha. Chodzi zarówno o utworzenie nowych miejsc, jak i o utrzymanie opieki nad dziećmi do lat 3. Jak podzielono środki po pierwszym w tym roku naborze do programu “Maluch+”? Sprawdził Piotr Szyca.

Sejmik Województwa Pomorskiego domaga się od rządu zdecydowanych działań w związku z pogarszającą się sytuacją w rolnictwie. Jak wskazano w przyjętej uchwale, chodzi o problemy “wywołane głównie przez niekontrolowany napływ towarów z objętej wojną Ukrainy”. Samorząd naszego województwa zaapelował do rządu o doprowadzenie do zdecydowanego zwiększenia eksportu zbóż. Pilna jest zwłaszcza rozbudowa bazy przeładunkowej w […]

W gminie Kosakowo wraca temat zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przypomnijmy, że poszerzenia stref pod zabudowę mieszkaniową domagała się pod koniec lutego grupa mieszkańców. By wzmocnić przekaz blokowała ruch w centrum Kosakowa traktorami i wywrotkami. Jak zaznaczył na naszej antenie wójt Kosakowa – obecne plany miejscowe zabezpieczają potencjał rozwojowy gminy na kilkadziesiąt lat. […]

Gmina Żukowo może zaciągnąć 40 mln zł kredytu na pokrycie deficytu budżetowego. Zobowiązanie ma być spłacane długofalowo z dochodów własnych. Jak tłumaczy burmistrz Wojciech Kankowski – pożyczki są potrzebne na inwestycje, jak choćby w powiększenie bazy oświatowej. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto przedsięwzięcia szacowane na 104 mln zł. Na zaciągnięcie kredytu gminni radni zgodzili się […]

Jeszcze cztery tony orzecha i na tym koniec. Gmina Kościerzyna nie będzie już sprzedawać węgla po preferencyjnej cenie. Nie ma takiej potrzeby, co widać po malejącym zainteresowaniu – mówi wójt Grzegorz Piechowski. W całej akcji samorząd pomógł mieszkańcom w zakupie opału ponad tysiąc razy.  – Czarne scenariusze o braku opału na zimę się nie spełniły […]


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: