CZWIÔRTK, 17 SÉWNIKA | KLËKA 17.09.2020

Dziennikarz , 17 września 2020

Dzãka nagraniama video mòże latos wząc ùdzôl w kònkùrse “Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Klub Seniora w Kramarzënach w gminie Tëchòmie na ùkòńczenim. W Gdinie òstóną zrealizowóne dwa ekstra dzélekòwé projechtë Òbëwatelsczégò Bùdżetu.

CZWIÔRTK, 17 séwnika

Nagrania w plac ùdzôlu w miónkach – w zjinaczony fòrmùle òdbãdze sã 7. edicjô kònkùrsu “Méster Bëlnégò Czëtaniô”.

Z bôczënkù na pòszëdło òdeszlë òd szkòłowëch, gminowëch a krézowëch eliminacëjów. W jich plac mòże sã zaprezentowac piãknym czëtanim w rodny mòwie, nagriwającë kònkùrsową prezentacjã. – gôdô Dark Majkòwsczi z Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. Plik video z prezentacëją nót je sélac do 30 smùtana do wejerowsczégò mùzeùm. Z wszëtczich nagraniów kòmisëjô webierze czilenôsce nôlepszich. Jich aùtorze zaprezentëją sã ju na żëwò we Wejrowie w czas wiôldżégò finału.  Regùlamin kònkùrsu Méster Bëlnégò Czëtaniô razã z lëstą lekturów mòże nalezc na starnie Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie. 

Bùdacjowi òbdiér ju béł, pòòstało jesz dufùlowanié wëpòsażeniô òbiektu. Pòstãpny Klub Seniora w gminei Tëchòmie je ju na ùkòńczenim. 

W Kramarzënach pòwstaje plac na rechabilitacjowé, a téż kùlturalné a edukacjowé zajmë. Za co le mało 180 tës zł. òsta przëstosowónô jizba pò stôri kòtłownié w Wiejsczim Dodomie Kùlturë. – Gôdô wójt Jerzi Lewi Czedrowsczi. Jistny klub seniora pòwstaje téż w gwësnym Tëchòmim, w Ceńtrum Midzenôrodnëch Pòtkaniów. Zajmë ceszą sã wiôldżim zajintersowanim – pòdczorchiwô wójt. Na brëkòwné robòtë a dopòsażenié ùda sã zwëskac wspòmóżkã w wësokòscë co le mało 150 tës zł. Na nech stopach mdze ògłoszony przetarg na wëpòsażenié Klubù Seniora w Kramarzëmach tak, bë mógł bëc òtëmkniãti jesz latos. W gminie Tëchòmie dzejô ju Radzëzna Emeritów, a planowóné je téż stwòrzenié jesz dwùch klubów: w Trzebiatkach a Mòdrzejewie. 

Dwa ekstra projechtë Òbëwatelsczégò Bùdżetu òstóną zrealizowóné w Gdinie.

Bãdze jich razã 118 sztëk. Pòstanowienié władzów miasta je sparłączoné z òdkrëcym dzurë w systemie do welowaniô.  Drobnotowô analiza wëkaza, że w niejdednëch przëtrôfkach mógł wejsc na starnã czile razë a téż czile razë welowac. Na 30. tës welëjącëch niegwësné głosë òddało 365 sztëk. Zdecydowelë, że ùznóné òstanié leno pierwsze jejich welowanié. Równak wëcopanié niegwësnëch głosów mia cësk na wëniczi welowaniô w przëtrôfkach môłich projechtów w dzélach miasta: jednégò w Babich Dołach, a dwùch na Pògórzim. Decyzją prezydenta Gdinie òstaną zrealizowóné tak te projechtë, chërné dobëłë w chùtniszim welowanim, jak téż ne, jaczé dobëłë pò drëdżim rechòwanim. Kòszt nowich inwestëcëjów to kòl 20 tës zł. Pòkrëje gò firma Asseco Data Systems, chtërna bëła ùsôdzcą programù do welowaniô Òbëwatelsczégò Bùdżetu. W dzélu Pògórze òkróm „Teatrzyków i planszówek w bibliotece” zrealizowóny òstónie téż projecht „Cotygodniowe ćwiczenia gimnastyczne dla każdego z przerwą wakacyjną”. W dzélu Babich Dołów mdze téż  „Posadowienie masztów z flagą narodową i watykańską przy tablicy upamiętniającej lądowanie Jana Pawła II na lotnisku”  a „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla seniorów”.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: