Mòżna ju zgłosziwac kandidatów do Nôdgrodë „Kryształowy Żagiel 2019”

Dziennikarz , 2 września 2019

Kòmù trafi sã „Kryształowy Żagiel 2019”? Mòżna ju zgłosziwac kandidatów do Nôdgrodë Pòmòrsczégò Związku Żeglarsczégo. Termin kùńczi sã 27 séwnika.

Nôgrôda przëznôwónô je w 9 kategòriach. Okróm nôlepszich latos: żeglôrza a żeglôrczi, szëkô sã nôlepszégò trenérë i szkòlnégò a do te jesz żaglarsczé taleńtë. Je téż nôdgroda za rézã – blós cobë bëła cekawô a òsoblëwô. Nôdgrôda je téż za klubòwé dzejanié. Zgłosziwac mòżna mët bédënczi na Żeglarsczé Wëdarzenié Rokù 2019 – ni blós na regatë, ale téż zlotë, pòtkania, roczëznë a rozmaité jinszé rozegracje. Lëstã zamikô kategória Drëch Pòmòrsczéegò Żeglôrstwa. To nadgrôda dlô wszëtczich, chtërny – nie jidze blós ò dëtczi – wspiérają pòmòrsczé żeglôrstwò. Tã nôdgrôdã mòże dostac téż fima, abò institucëjô pùblëcznô.

Gala wrãczëwaniégò „Kryształowych Żagli” òdbãdze sã 24 lëstopadnika. Kandidatów mòżna zgłaszac do 27 séwnika. Je nót wësłac mailã wëfùlowóny kwit. Adrésã mòżna nalézc na starnie zeglarski.info.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: