A. Hebel ò Spisu: Sygnie kòpnąc balã do pùsti brómczi!

Gracjan Fopke 25 March 2021

Cz. 1:

Cz. 2:

Cz. 3:

Cz. 4:

Cz. 5:

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 w pigułce.

Nôrodnô Spiska Pòwszéchnô Lëdztwa i Chëczów 2021 rëgnie ju 1 łżekwiôta! Tegò ôrtu wëdarzenia przënëkiwają wiedno wiele pitaniów i wątplëwòsców wëstrzód kaszëbsczégò lëdu. Ò historie spisków lëdztwa na kaszëbsczi zemie, krziwdze wërządzony Kaszëbama w XX stalatim a ò tim dlôcze nót złożëc deklaracjã „Kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô nôrodnosc”, w czwiôrtkòwi aùdicëje „Na Widnikù Kaszëbë” w kôrbiónce z Gracjanem Fopke, rozpòwiôdôł wiceprzédnik stowôrë Kaszëbskô Jednota – Adóm Hébel.

„Taczi leżnotë do wëszmërgniãcégò zaòstałëch pò cządze kòmùnizmù lëchich stereòtipów më ju miec nie mdzemë. Mómë przed òczama pùstą brómkã – sygnie blós kòpnąc w balã” – klarëje Hébel.

Rôczimë do słëchaniégò!

 

Na Widnikù Kaszëbë

Na horyzoncie Kaszuby

More info
Current track

Title

Artist