WTÓRK, 22 SÉWNIKA | KLËKA 22.09.2020

Dziennikarz , 22 września 2020

W gminie Brusë skùńczëlë bùdacjã skrócënkù z Lubnie do Zalesô. W Rëmi Miejsczi Dodóm Kùlturë mô wzbògaconé swòją òfertã ò darmòwé warkòwnie kaszëbsczégò jãzëka. Bat Kaszëbë mistrzã Pòlsczi kadetków w kòszikówce.

WTÓRK, 22 séwnika

Chùtczi a wëgòdni mdze mógł sã przemieszcziwac midze Lubnią a Zalesã w gminie Brusë.

Òd zaczątkù wëbùdowelë hewò skrócënk dlô aùtołów, pieszëch a kòłowników.  Za 3 mln zł w miejsce szutrowej drogi powstała asfaltowa jezdnia. Wybudowano też nowy odcinek Kaszubskiej Marszruty – czyli sieci tras rowerowych biegnącej m.in. przez gminę Brusy. Bùdacjã skrócënkù midze Lubnią a Zalesã w drëdżim dzélu ùdëtkòwia wspòmóżka z Funduszu Dróg Samorządowych. Przë w wspiarcym z bùdżetu państwa latos w gminie Brusë przebùdowelë téż szasëje Słùńcową w Zalesym a Czernicką w Czyczkòwach.

W Rëmi są jesz lózé place na niejedne zajmë w Miejsczim Dodomie Kùlturë – w tim téż na nowé w jegò bédënkach warkòwnie kaszëbsczégò jãzëka.

odny mòwë mdze mógł sã ùczëc w dwùch wiekòwich karnach: dozdrzeniałi w czwiôrtczi, a dzecë w piątczi – pòczątk ò 4.30 pp. Zapisac mòże sã kòżdi, ùdzôl je darmòwi. Rëmianowie czëją sã Kaszëbama i chcą sã ùczëc swòjégò jãzëka. – gôdô Agnesa Skawińskô direktór MDK Rëmiô. Placówka kompletëje téż karna na artisticzné zajmë. Zajmë z kaszëbsczégò jãzëka w MDK Rëmiô regną na pòczątkù rujana. Zapisac mòże sã mailowò abò téż bez mòbilkã.

Pòstãpnym kònkùrsã Statisticzny Ùrząd w Gdùńskù zachãcywô do internetowégò samòspisënkù. Jegò hasło to “Rolnicy dzieciom”.

Dobëc mòże bale: do kòsza, satczi, fùtbòlowé a téż wielné gadżetë promùjącé Pòwszechny Gbùrsczi Spisënk. Nôdgrodë przeznaczoné są dlô szkòłów abò téż jizdebniców a jinëch placówków na terenie dobëtnëch gminów. Bãdze jich razã 9 w trzech kategòriach, ùzależnionëch òd kòmpletnoscë wniosków złożonëch bez gbùrów w òbramienim internetowégò samospisënkù. Kònkùrs “Rolnicy dzieciom” mdze warôł do 10 rujana. Ò drobnotach mòże sã dowiedzec na starnie Statisticznégò Ùrzãdu w Gdùńskù. To ju jegò 3. kònkùrs promùjący gbùrsczi spisënk. Do kùńca smùtana dérëje jesz nen na òdjimk gùbrstwa.

Kòszikarczi BAT Kaszëbë mistrziniama Pòlsczi Ù-16. Titel dobëłë w turnéru w Żyrardowie.

W finale kadetczi dobëłë MUKS Poznań 72:57. Nôlepszą zawòdniczką finałowégò turnéru bëła Agata Makùrat. Mecz béł baro drãdżi, w trzecy kwarce zawòdniczczi BAT-u mùszałë òdrabiac stratë. Czwiôrtô kwarta bëła ju pòpisënką ale bëlny jigrë e Emilë Kalenik i Agatë Makùrat. – Dobëcé titla ceszi jesz barżi, kò dzéwczãta bez pół rokù cwiczëłë doma – gôdô wastnô trener Mónika Tomaczkòwskô. To nié pierwszé taczé weapartnienié karna z westrzédnëch Kaszëb. Dwa lata nazôdka BAT Kaszëbë téż sygôł pò mistrzostwò młodziczek. W finala, tak jak i terô – dzéwczãta ògrałë pòznanianczi.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: