System edukacje w Aùstralie to je czekawô sprawa

Piotr Ciskowski 23 April 2019

System edukacje w kraju, dze je kòl 200 miészëznowëch jãzëków to je czekawô sprawa. Tak je w Aùstralie, dze Abòrigenowie mają swòjã jãzëkòwą pòlitikã ò jaczi Admòwi Héblowi gôdô tamtészi szkólny Tim Gruba.

Zarô më wrócymë do rozmòwë z aùstralijsczim szkólnym ò czãżczi historie tegò kòntinentu.

Aùstralia òd wicy jak 200 lat je zamészkónô przez lëdzy z eùropejsczima kòrzeniama. Dlô przërównaniô, Abòrigenowie tam żëją òd 60 tës lat. Te slédné dwa stalata to dlô nich bùrzlëwi czas – ò czim gôdô aùstralijsczi szkólny Tim Gruba, chtëren terô wizytëje Kaszëbë. Naszi są wszãdze.

Z aùstralijsczim szkólnym co mô kaszëbsczé kòrzenie Timã Grubą gôdôł Adóm Hébel.
Current track

Title

Artist

Background