212 miliardów złotych na pakiet antykryzysowy

Dziennikarz , 19 marca 2020

Foto: Krystian Maj/KPRM

Pakiet antykryzysowy zawierający pięć filarów przedstawił wczoraj premier. Jego szacunkowa wartość to ok. 212 mld zł. Jego główne założenia to obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycje publiczne.

Pakiet ma być odpowiedzią na kryzys w związku z epidemią koronawirusa. Jedno z założeń dotyczy przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria związane ze spadkiem obrotów, zarejestrowaniem straty finansowej – państwo pokryje im 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce. Będzie też możliwość wypłaty środków do 80% minimalnego wynagrodzenia osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, pracującym na umowę-zlecenie lub na umowę o dzieło.

Projekt ustawy z propozycjami rządu ma być gotowy do końca tygodnia.

Tarcza Antykryzysowa ma ochronić firmy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa

Najważniejsza jest płynność finansowa i bezpieczeństwo pracowników – temu ma służyć Tarcza Antykryzysowa o wartości 212 mld zł, którą rząd przygotował jako lekarstwo w związku z epidemią koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm. Dzięki niemu każdy przedsiębiorca będzie mógł np. przesunąć w czasie opłatę składek czy podatków bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

Na tarczę antykryzysową składa się pięć filarów:
– Bezpieczeństwo Pracowników – o wartości 30 mld zł;
– Finansowanie Przedsiębiorstw – 74,2 mld zł;
– Ochrona Zdrowia – 7,5 mld zł;
– Wzmocnienie Systemu Finansowego – 70,3 mld zł;
– Program Inwestycji Publicznych – 30 mld zł.

– Prezentujemy odważny i rozważny plan, który ma zapobiec utracie miejsc pracy, bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. Ten program to tarcza, koło ratunkowe, jeden z najbardziej kompleksowych pakietów pomocowych w Europie. To program gospodarczy na kolejne miesiące. Proponujemy instrumenty, które mają amortyzować negatywny wpływ koronawirusa na gospodarkę, a przede wszystkim na ludzi – zaznacza premier Mateusz Morawiecki.

Zwraca też uwagę: – Jako jedni z pierwszych w Europie zaproponowaliśmy tak kompleksowy pakiet odpowiedzi na koronawirusa. Chcemy przekładać nasze działania na gospodarkę i wierzę, że przez lepszą ochronę zdrowia Polacy będą mogli szybciej wrócić do pracy i czuć się bezpieczni.
– Polska zrobi wszystko, żeby pomóc pracownikom i pracodawcom i nie zawahamy się użyć naszego budżetu, żeby państwo przetrwało tę epidemię w najlepszy możliwy sposób
 – deklaruje szef rządu.

A minister Jadwiga Emilewicz podkreśla: – W tym nieoczekiwanym, niezwykle trudnym dla nas momencie, możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań i zrobimy wszystko, aby wyhamować wirusa. Jednocześnie zrobimy wszystko, aby nie wyhamować polskiej gospodarki. Służyć temu będzie Tarcza Antykryzysowa – nasze lekarstwo dla polskich przedsiębiorców na obecną sytuację. Bo zdrowie polskich firm to bezpieczeństwo dla pracowników i ich rodzin. Całkowitą wartość Pakietu szacujemy na 212 mld zł, czyli blisko 10% PKB.

Jak dodaje: – Od kilku tygodni jesteśmy w stałym kontakcie z każdą branżą, pakiet dotyczy każdego przedsiębiorcy i pracownika, bez względu na to, jak dużą działalność prowadzi.

– Przykładowo dla firm z branży turystycznej, touroperatorów, którzy nie mogą teraz organizować wycieczek dla szkół, wydłużymy do 180 dni możliwość zwrotów za niezrealizowane przedsięwzięcia. Dziś jest to maksymalnie 14 dni. Chcemy, aby firmy turystyczne były gotowe do wznowienia działalności, kiedy kryzys się skończy, to szansa na przetrwanie tego trudnego czasu – wskazuje szefowa MR.

I zaznacza: – Bez względu na wielkość i formę prowadzonej działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca będzie mógł przesunąć w czasie należności publiczno-prawne (PIT, CIT, VAT, ZUS) bez dodatkowych opłat prolongacyjnych.

– Gdy natomiast ten zły czas minie, trzeba będzie przywrócić naszą gospodarkę na tory stabilnego wzrostu, na których udało nam się ją utrzymywać w ostatnich latach. Na rzecz tego działać będzie m.in jeden z elementów Tarczy Antykryzysowej – Program Inwestycji Publicznych, na który przewidujemy 30 mld zł – konkluduje szefowa MR.

Kluczowe rozwiązania Tarczy Antykryzysowej

· 500 000 mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, będzie mogło skorzystać z pożyczek w wysokości 5 tys. zł.
· Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.
· Dopłaty BGK do odsetek kredytów – z Funduszu Dopłat do odsetek od kredytów w kwocie 500 mln zł dla sektora przedsiębiorstw .
· Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP na refinansowanie umów leasingowych.
· Państwo dołoży się do pensji pracowników firm w postoju. Firmom w postoju państwo pokryje blisko połowę wynagrodzeń i składki ZUS.
· Rodzicom, którzy opiekują się dziećmi do 8. roku życia, wydłużymy prawo do zasiłku opiekuńczego.
· Zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych będą mogli skorzystać ze świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł. brutto.
· Firmy w kłopotach otrzymają wsparcie w utrzymaniu pracowników – państwo sfinansuje 40% ich płacy.
· Możliwość odstąpienia od kar umownych za opóźnienia w realizacji zamówienia publicznego związanych z epidemią.
· 100 tys. MŚP dostanie możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł.
· Średnie i duże firmy dostaną wsparcie z funduszu PFR Inwestycje na podwyższenie kapitału lub finansowanie w postaci obligacji. Łączna wartość wsparcia to 6 mld zł.
· Przedsiębiorstwa dostaną pomoc z BGK w postaci dopłat do odsetek do kredytu.
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.
· Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT.
· Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE.
· Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku.
· Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – od 1 lipca 2020 r.
· Przesunięcie płatności za media.
· Ochrona konsumentów.
· Wydłużenie ważności okresowych badań lekarskich.
· Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców.

Jak to będzie wyglądało w praktyce? Z czego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy?
Młoda mama zatrudniona na umowę zlecenie:

· Wypłata świadczenia gwarantowanego
· Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
· Przedłużenie do końca maja terminu na złożenie deklaracji podatkowej PIT
· Wakacje kredytowe
· Opieka żłobkowa
· Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
· Przesunięcie płatności za media
· Jeśli jest twórcą – Wsparcie finansowe twórców i artystów
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.

Mała firma np. restauracja:

· Pożyczka 5 000 zł dla mikrofirm (z możliwością umorzenia)
· Możliwość odroczenia lub rozłożenie na raty składek ZUS
· Możliwość odroczenia płatności podatków PIT, CIT, VAT bez dodatkowych opłat
· Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych
· Możliwość świadczenia usług na dowóz
· Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
· Wakacje kredytowe
· Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
· Przesunięcie płatności za media
· Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Średnia firma np. palarnia kawy:

· Współfinansowanie przez państwo postojowego
· Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP
· Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
· Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
· Dofinansowanie przez państwo 40% płacy pracownika przy spadku obrotów firmy
· Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
· Przesunięcie płatności za media
· Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Firma transportowa:

· Firma w problemach finansowych będzie miała możliwość refinansowania obecnych umów leasingowych wraz z wakacjami kredytowymi, polegającymi na odsunięciu czasowym płatności rat leasingowych
· Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
· Ochrona konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk
· Przesunięcie płatności za media
· Wyłączenie okresu oczekiwania na granicy z czasu pracy kierowców samochodów ciężarowych
· Wakacje kredytowe
· Wakacje od obowiązków administracyjnych
· Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
· Finansowanie postojowego
· Czasowe przywrócenie zaopatrzenia sklepów i handlu w niedzielę
· Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Firma turystyczna

· Wydłużenie do 180 dni terminu na rozwiązanie bądź odstąpienia od umowy o wycieczkę. Po tym czasie klient otrzyma zwrot wpłat lub otrzyma vouchera do wykorzystania w przyszłości, w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć.
· Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku – branże szczególnie dotknięte kryzysem makroekonomicznym (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% w 2020 r. – w stosunku do 2019 r. – zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł
· Przesunięcie płatności za media
· Wakacje kredytowe
· Wakacje od obowiązków administracyjnych
· Dofinansowanie zatrudnienia przez państwo
· Finansowanie postojowego
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek

Duża firma np. producent mebli:

· Większa dostępność kredytów – szybkie uruchomienie znaczących środków finansowych, które stanowić będą wsparcie dla sektora przedsiębiorstw. Wykorzystywane będą m.in. następujące instrumenty finansowe:

· Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla firm większych z zabezpieczeniem do 80%, udzielanych przez system bankowy
· Program Kapitał dla Bezpieczeństwa i Wzrostu PFR. Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł
· Ubezpieczenia obrotu handlowego KUKE
· Przesunięcie wejścia w życie nowego JPK – dopiero od 1 lipca 2020 r.
· Możliwość przesunięcia przez wójta / burmistrza / prezydenta miasta terminu na zapłacenie opłaty za użytkowanie wieczyste
· Uelastycznienie przepisów rynku pracy
· Prolongata ważności udzielonych pozwoleń na pracę dla obcokrajowców
· Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: