68 milionów złotych na zadania związane z opieką na dziećmi do lat 3

Dziennikarz , 30 stycznia 2020

68 milionów złotych na opiekę nad pomorskimi maluchami jest w nowym konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 19 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych.

Oprócz samorządów i ich jednostek organizacyjnych do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne. Dofinansowanie można otrzymać na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, tworzenie nowych miejsc opieki – w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki.

To także pieniądze na zakup i montaż wyposażenia, urządzenie placu zabaw, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Dofinansowanie zapewnia również bieżące funkcjonowanie placówki, wynagrodzenia personelu, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka, przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna oraz szkolenie uzupełniające.

Wnioski będzie można składać od 28 lutego do 1 kwietnia. Spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lutego w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. 


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: