Pomorze

Zaangażowanie młodzieży będzie tematem Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, które na początku tygodnia odbędzie się w Bolszewie Na dwudniowym zjeździe przedstawicieli trzeciego sektora będzie m.in. debata z młodzieżą ze szkół średnich i seria warsztatów. Kluczem do sukcesu będzie uświadomienie młodym ludziom, że sektor pozarządowy umożliwia im rozwój osobisty i atrakcyjną ścieżkę kariery. Forum w Bolszewie w […]

Dzięki satelitom można obserwować, co dzieje się na danym polu, jakie zabiegi agrotechniczne są tam przeprowadzane i jak przebiega proces wzrostu roślin Z takiego “kosmicznego” monitoringu korzysta Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Systemu AMS wykorzystuje aktualne zdjęcia satelitarne. – Można  sprawdzić na przykład, czy informacje podane we wnioskach o przyznanie płatności są zgodne ze stanem faktycznym […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy naliczanie i wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Na konta rolników w skali kraju trafiło 8 mld 850 mln zł Wypłacane są sukcesywnie od 16 października. Otrzymał je i zagospodarował między innymi Karol Litawa, rolnik z miejscowości Turze koło Tczewa. Pula w tegorocznej kampanii dopłat wynosi blisko 17 mld […]

Na ponad pół miliarda złotych opiewa umowa między samorządem naszego województwa a Pomorskim Funduszem Rozwoju. To pieniądze na pożyczki dla przedsiębiorców Znakomita większość będzie pochodzić z unijnych funduszy. Skorzystać będzie można z czterech instrumentów finansowych. Listę otwiera pożyczka rozwojowa dla małych i średnich firm z limitem na poziomie 2 mln zł. Wspierana będzie też efektywność […]

Nie przyjmujemy wniosków o wyrównanie „500 plus” do 800 zł – informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zgłaszają się do niego klienci, którzy wiedzę o takiej rzekomej możliwości czerpią z internetu. Informacja o wyrównaniu świadczenia od sierpnia do grudnia tego roku jest fałszywa – zaznacza ZUS. Osoby zgłaszające się do inspektoratów chcą tej sprawie składać udostępniany w […]

Organizowany jest cyklicznie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W tej edycji do podziału są 2 mln zł Celem jest m.in. wspieranie bioróżnorodności i zrównoważonego funkcjonowania ekosystemów. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, samorządy, Lasy Państwowe i parki narodowe. Jak podkreślała na naszej antenie zastępca prezesa Funduszu, pieniądze są także […]

– Odpowiada na potrzeby ludzi, którzy znaleźli się w nieoczekiwanej, trudnej sytuacji – mówi Artur Siedziński o Szlachetnej Paczce Jak przypomniał na naszej antenie specjalista do spraw promocji tej akcji w naszym województwie – w bazie potrzebujących są opisy rodzin, które znalazły się w potrzebie. Dla potrzebujących paczka jest przedświątecznym wsparciem, materialnym i duchowym. Żeby […]

Pomorski marszałek przedstawił projekt budżetu naszego województwa na przyszły rok. Mieczysław Struk określił go jako ambitny i proinwestycyjny oraz jako kompromis między wydatkami a oczekiwaniami Wydatki zaplanowano na poziomie 2 mld 124 mln zł. Z tego 42% to pieniądze na inwestycje, a jednym z priorytetów będzie transport. Na ten cel i na utrzymanie sieci drogowej […]

O ważnych zmianach w programach profilaktycznych dla kobiet przypomina pomorski NFZ. Poszerzono przedziały wiekowe pań, które mogą korzystać z profilaktycznej mammografii i cytologii finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Od początku listopada mammografia jest dostępna dla kobiet od 45 do 74 lat, a nie jak wcześniej od 50 do 69 lat. W programie profilaktyki raka szyjki […]

Przedsiębiorcy mają obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni przed obniżką – przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jak wyjaśnia jego prezes Tomasz Chróstny – wprowadziła go unijna dyrektywa Omnibus, która weszła w życie z początkiem roku. Ma zapobiegać żonglerce cenami, czyli podwyższaniu ich tuż przed wyprzedażą, by wywołać wrażenie, że rabat jest atrakcyjniejszy niż […]


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: