Seniorzy

Z codziennych zajęć, w tym rehabilitacyjnych, ruchowych czy manualnych mogą korzystać mieszkańcy gminy Puck powyżej 60 roku życia. Udział jest bezpłatny. Wystarczy zgłosić się do GOPS, który przeprowadzi wywiad środowiskowy i wyda decyzję. Seniorzy zyskują opiekę i szansę na rozwój. W placówce są jeszcze wolne miejsca. W Celbowie oferowana jest też tzw. opieka wytchnieniową, z […]

Mieści się w Ogrodzie Zimowym Domu Rybaka. Mieszkańcy gminy po 60 mogą tam aktywnie i kreatywnie spędzać czas. Są zajęcia z aktywności ruchowej, warsztaty kulinarne, dietetyczne, plastyczne, muzyczne, taneczne i manualne. Są też spotkania indywidualnie i w grupach ze specjalistami, m.in. z geriatrą, psychologiem, fizjoterapeutą. Ogród Zimowy Domu Rybaka, czy Urzędu Miejskiego, podzielono na kilka […]

W Kosakowie otwarto Klub Seniora utworzony z unijnym dofinansowaniem. Rekrutacja nadal trwa, choć zajęcia już się rozpoczęły. Bierze w nich udział 15 osób, czyli połowa liczby przewidzianej w unijnym projekcie. Udział jest bezpłatny. W ofercie są zajęcia ruchowe jak nauka tańca oraz nordic walking i fitness, ale też manualne, komputerowe, spotkania ze specjalistami: psychologiem, rehabilitantem […]

W Brusach powstało nowe miejsce, gdzie wsparcie otrzymają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież. Środowiskowy Dom Samopomocy oraz tzw. Centrum Usług Społecznych mają rozpocząć działanie jeszcze w tym miesiącu. Na ich potrzeby przystosowano budynek starej szkoły. Dla ŚDS przygotowano pracownie terapeutyczne, z których korzystać będzie 30 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorzy […]

Zbliża się 9. edycja Powiatowego Forum Senioralnego w Lęborku. Doroczne spotkanie dotyczące problemów i potrzeb seniorów odbędzie się 24 września. Poświęcone będzie tematom związanym z dbaniem o zdrowie. Psycholog i neuroterapeuta oraz fizjoterapeuta przybliżą tematykę zajęć w Klubie Seniora w ramach projektu Centrum Usług Społecznych. – Prelegentami będą też: psycholog oraz koordynator szczepień z SPS […]

W gminie Puck rozpoczęto kompletowanie listy uczestników zajęć w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie. Otwarcie placówki planowane jest w połowie września. Przez osiem godzin dziennie od poniedziałku do piątku zapewniać będzie zajęcia opiekuńcze, rehabilitacyjne i edukacyjne oraz wyżywienie. Pomoc znajdą tu osoby potrzebujące wsparcia w codziennym życiu ze względu na wiek czy stan zdrowia. Zgłaszać […]

Seniorzy w gminie Puck będą mieli gdzie się spotykać i rozwijać swoje pasje. Na ich potrzeby powstanie pięć klubów, gotowy jest też Dom Dziennego Pobytu w Celbowie. – Budynek po szkole podstawowej zaadaptowano tak, by służył integracji i rehabilitacji. To część projektu wartego ponad 12,5 mln zł z unijnym dofinansowaniem, który gmina Puck realizuje w […]

Koniec infolinii Wojsk Obrony Terytorialnej dla seniorów. Od dzisiaj dzwoniący zostaną przekierowani na ogólnopolski, „szczepionkowy” numer 989. Terytorialsi przez ostatnie pół roku dyżurowali pod numerem 800 100 115 pomagając seniorom w szczepieniach. Odebrali blisko 40 tysięcy połączeń, a bezpośredniego wsparcia udzielili 13 tys. razy. Najczęściej pomagali w rejestracji na szczepienia, organizacji transportu, dojeździe mobilnych zespołów […]

Seniorzy z gminy Kosakowo będą mieć drugie miejsce do spotkań, integracji i rehabilitacji. Klub ma być otwarty jeszcze w tym roku, samorząd przygotowuje się do adaptacji pomieszczeń na jego potrzeby. – Będzie się mieścił w sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi wójt gminy Kosakowo Marcin Majek. Klub Seniora w Kosakowie będzie drugim w gminie […]

W kartësczim krézu do ùrzãdów lepi zwònic, niżle przëchadac. Ksążnica profesora Gerata Labùdë w Wejrowie mô bëc ùdostãpniona òd rujana – z zachòwanim sanitarnëch òbòstrzeniów. Cząd darmòwich pòtkaniów dlô seniorów zògranizowa w Gdinie Fùndacjô “My Kaszubi…”. WTÓRK, 29 séwnika Załatwienié ùrzãdowëch sprawów w tak pòzwóny czerwòny zonie mòże bëc drãdżé. W kartësczim krézu petencë nie […]


Current track

Title

Artist