Remùsowa Kara zajedze do Pùcka

Dziennikarz , 22 marca 2019

Jesz dzysô to mòże wësłac rekrutacjowi dokôz, jaczi dô mòżlëwòtã przińdzeniô na Remùsową Karã – cziledniowé warkòwnie sparłãczoné ze zwiedzywanim, jintegracją i szansą na pòznanié karna sztudérów Pòmòraniô. Łoni sã dobrze bawlë we Wdzydzach latôs Kara zajacha do Pùcka. 

Më jesmë jak nen Remùs, co jachôł z karą pò całëch Kaszëbach. Temù młodi zachãcywają, żebë jich drëszë dołącziwelë, to je w dzélu wanoga, w dzélu warkòwnie” – klarowa na naji antenie Éwa Nowickô.

Czas na wësłanié zgłoszeniô je le do kùńc dnia, wôrt sã pòspiéwac. Rekrutacjowé dokazë to do wëbraniô – teledisk z kaszëbsczima nôdpisama, trzë òdjimczi z òpisã placów i tegò jak sã mieniałë w czasu a téż pòwiôstka pt. „Czejbë jô béł/bëła w Pòmòranie” Remùsowa Kara mdze dérowa òd 4 do 7 aprila, w planach m. jin. teatralné warkòwnie, zwiedzywanié Krokòwi i Piôsznicë ë jintegracjô ze sztudérama, strzód jaczich wiele téż zaczinało swòjã przigòdã òd Remùsowi Karë.

Wicy na facebookòwim profilu Pòmòranie.


Głosy słuchaczy

Twój głos

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


Current track

Title

Artist

Wybierz jeden z adresów: