„Owady-nasi mali sojusznicy”

Radio Kaszëbë 22 stycznia 2021

Słuchacze poznają zagrożenia dla bioróżnorodności, jakie niosą za sobą działania człowieka szkodliwe dla owadów. Poznają również wiele gatunków owadów wartościowych dla człowieka i jego gospodarki w tym owady zapylające, drapieżne , koprofagiczne i trupożerne. 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Niestety, wiedza o tych owadach , zagrożeniach które przynosi im działalność człowieka oraz możliwość pomocy dla tych gatunków jest w społeczeństwie bardzo nikła. Słuchacze będą mogli dowiedzieć się o sposobach ochrony naszych pomorskich owadów, zwłaszcza zapylających oraz pogłębić informacje na ich temat. Dzięki audycjom zostanie podniesiona świadomość ekologiczna słuchaczy, którzy często nie rozumieją ja ważną rolę pełnią owady. Wpłyną one na kształtowanie postaw prośrodowiskowych upowszechnienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.


Koszt kwalifikowany zadania 8 700,00 (w PLN). Kwota  dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku 6 000,00 (w PLN). Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Projekt Kampania informacyjno-promocyjna „Owady nasi mali sojusznicy”.

 

WFOŚ Opis osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznegoCurrent track

Title

Artist